Joutsan valtuuston hyväksymässä uudessa kuntastrategiassa painotetaan monessa kohdassa toiminnan avoimuutta. Sitä edellyttää myös nykyinen kuntalaki. Käytäntö kunnassa on kuitenkin viime vuosina ollut päinvastainen. Kuntalaisilla on ollut paljon vaikeuksia tiedon saannissa. Onneksi heidän valituksensa hallinto-oikeuteen ovat auttaneet.

Kunnan uudessa viestintäsuunnitelmassa kerrotaan: ”Kunnan nettisivuilta löytyvät lautakuntien, hallituksen ja valtuuston kokouksen esityslistat sekä pöytäkirjat”. Lakisääteisen tarkastuslautakunnan osalta niitä ei edelleenkään löydy. Kotisivulta löytyvistä esityslistoista ja varsinkin pöytäkirjoista puuttuvat liitteet ja oheismateriaalit suurimmalta osin. Menettely takaa sen, etteivät kuntalaiset voi olla selvillä siitä, mitä kunnassa on vireillä tai tehty, eivätkä siten pääse häiritsemään päätöksentekoa. Teknisen lautakunnan ja -toimen osalta en ole kokenut vastaavia ongelmia.

Luottamushenkilöillä on kuntalain perusteella kunnan jäsentä laajempi tiedonsaantioikeus. Kaikkein laajin se on valtuuston jäsenillä ja tilintarkastajalla. Luottamushenkilönä minulla on kuitenkin ollut toisinaan ongelmia tiedon saannissa ja usein olen joutunut odottamaan pitkään ja pakottamaan antamiseen tekemällä oikaisuvaatimuksen. Olen jopa joutunut kääntymään (menestyksellisesti) hallinto-oikeuden puoleen.

Kunnan tiedotussuunnitelmassa todetaan: ”Aiemmat pöytäkirjat säilyvät järjestelmässä luottamushenkilöille valtuustokauden”. Tutkimusteni mukaan kyseisen järjestelmän tiedot ovat kuitenkin samat kuin kunnan kotisivun pöytäkirjoissa. Näin ollen esityslistan mukana olleista liitteistä ja oheismateriaaleista ei lautakunnan jäsenellä ole todellisuudessa mahdollisuutta saada tietoja kokouksen jälkeen, mikä on vertailu- ja seurantamielessä ongelmallista.

Nyt tapahtui salailun huippu kunnanhallituksen kokouksessa 22.2.2021. Olin tehnyt sille hallintokantelun siitä, että perusturvalautakunta oli ylittänyt toimivaltuutensa ja muuttanut erään testamentin varojen käyttötarkoitusta, mihin vain valtuustolla on oikeus eräissä rajatuissa tilanteissa. Kunnanhallituksen jäsenille tai kunnan kotisivulle ei ollut jaettu lainkaan tekemääni kanteluasiakirjaa, vaan kunnanjohtaja oli poiminut esittelyyn pari esittämääni ajatusta. Oleellinen oli jätetty pois.

Kunnanjohtajan tehtävänä on kuntalain mukaan kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hänen tulisi itse toimia ja vahtia muita siten, että valtuuston hyväksymä strategia toteutuisi myös käytännössä!

Kalle Willman
perusturvalautakunnan jäsen
kuntavaaliehdokas, kokoomus, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →