Suonteen pohjoisosa ja erityisesti järven pohjoisin osa Levälahti on pääsemässä mukaan ympäristöministeriön kunnostusohjelmaan.

Ympäristöministeriön viime keväänä käynnistyneen luonnonympäristöjä kunnostavan Helmi-ohjelman yhtenä osana ovat lintuvesien kunnostukset. Tavoitteena on kunnostaa valtakunnallisesti 80 lintuvettä.

Keski-Suomessa Helmi-lintuvesikohteiksi on valittu hoidon kiireellisyyden ja linnustoarvojen mukaan yhteensä kymmenen kohdetta, joista ely-keskuksen vastuulla on kahdeksan ja Metsähallituksen vastuulla kaksi.

Yksi näistä kohteista on Suonteen pohjoisosa ja erityisesti Levälahti.

– Kesällä 2020 on tehty selvityksiä ja maastokäyntejä kunnostussuunnittelun pohjaksi. Näiden selvitysten avulla on saatu selvyys järvien linnuston tilasta ja siitä, mikä hoito tai kunnostustapa millekin saattaisi sopia, lintuvesikoordinaattori Ilona Helle Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Levälahti on luokiteltu vähemmän kiireelliseksi kohteeksi, joten sen kunnostustoimia jouduttaneen odottamaan ainakin parin vuoden päähän. Alueen asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat ovat jo vuosikausia pitäneet esillä Pohjois-Suonteen rehevöitymistä.

Suonteen pohjoisosia mukaan vesien kunnostusohjelmaan

Suonteen pohjoisosa ja erityisesti järven pohjoisin osa Levälahti on pääsemässä mukaan ympäristöministeriön kunnostusohjelmaan.

Ympäristöministeriön viime keväänä käynnistyneen luonnonympäristöjä kunnostavan Helmi-ohjelman yhtenä osana ovat lintuvesien kunnostukset. Tavoitteena on kunnostaa valtakunnallisesti 80 lintuvettä.

Keski-Suomessa Helmi-lintuvesikohteiksi on valittu hoidon kiireellisyyden ja linnustoarvojen mukaan yhteensä kymmenen kohdetta, joista ely-keskuksen vastuulla on kahdeksan ja Metsähallituksen vastuulla kaksi.

Yksi näistä kohteista on Suonteen pohjoisosa ja erityisesti Levälahti.

– Kesällä 2020 on tehty selvityksiä ja maastokäyntejä kunnostussuunnittelun pohjaksi. Näiden selvitysten avulla on saatu selvyys järvien linnuston tilasta ja siitä, mikä hoito tai kunnostustapa millekin saattaisi sopia, lintuvesikoordinaattori Ilona Helle Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Levälahti on luokiteltu vähemmän kiireelliseksi kohteeksi, joten sen kunnostustoimia jouduttaneen odottamaan ainakin parin vuoden päähän. Alueen asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat ovat jo vuosikausia pitäneet esillä Pohjois-Suonteen rehevöitymistä.

Markku Parkkonen

Tagged with →