Joutsan kunnan pyrkimys uudistaa rakennusjärjestystään etenee. Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus esittää nyt valtuustolle rakennusjärjestyksen hyväksymistä.

Tekninen lautakunta käynnisti rakennusjärjestyksen uudistamistyön vuonna 2017. Tavoitteena on ollut kehittää tulevasta rakennusjärjestyksestä entistä selkeämpi, toimivampi ja ajantasaisempi työväline rakentamisen ohjausvälineeksi kunnassa. Muun muassa lupien hakemista on tarkoitus selkeyttää.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonvarojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.  

Nykyinen rakennusjärjestys on ollut voimassa vuodesta 2012. Siihen verraten uudistuksen yksi konkreettinen muutos on esimerkiksi se, että maa- ja metsätalousvaltaisella alueella on mahdollista rakentaa venekatos erityisistä syistä. Nykyinen rakennusjärjestys on loma-asuntojen yhteydessä kieltänyt venevajojen rakentamisen.

Uutta on jatkossa esimerkiksi myös se, että uuden kotieläinsuojan, eläinten jaloittelualueen, ulkotarhan tai lantavaraston saa rakentaa pohjavesialueilla vain erityisin perustein ja pohjaveden pilaantumisvaaran estävin toimenpitein.

Tarja Kuikka