Sairaanhoidollista, kuntoutusta ja kotiin annettavia palveluja (SaKuKo) tuottavan hybridiyksikön toteuttaminen Palvelukeskus Jousen Koivula-osastolle harppasi ison loikan eteenpäin, Joutsan kunnanvaltuuston 15.2.2021 tekemän saneerausurakoitsijan valintapäätöksen myötä.

Sakukon (ent. nimeltään vuodeosasto) pysyminen Joutsan kunnassa sai aikoinaan yli 2.000 kuntalaista allekirjoittamaan adressin sakuko-yksikön säilyttämisen puolesta ja myös minut lähtemään mukaan kunnallispolitiikkaan.

Sakukoa oltiin aluksi suunnittelemassa syksyllä valmistuneeseen uuteen sotekeskukseen. Joutsan kunnanvaltuusto päätti aiemmasta päätöksestä poiketen, äänestyksen jälkeen, kuitenkin 18.2.2019 pitämässään kokouksessa, että sakuko-yksikkö sijoitetaan palvelukeskus Jousen Koivula-osastolle ja sinne suunniteltu perhekeskus uuteen sotekeskukseen.

Tämän ja monen muun Joutsan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksen jälkeen oltiin päästy vaiheeseen, jolloin valtuustossa (15.2.2021) oltiin päättämässä tarjousten perusteella Koivula-osaston muutossaneerauksen toteuttajasta.

Valtuuston kokousta edeltävänä päivänä pyrittiin vielä vaikuttamaan valtuuston päätöksentekoon. Määrättyjen tahojen toimesta kunnanvaltuutettuja lähestyttiin sähköpostiviestillä. Sähköpostin ilmeinen tarkoitus oli aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta valtuutettujen keskuuteen ja näin taktisesti vaikeuttaa hankkeen toteuttamista.

Valtuusto pitäytyi kuitenkin aiemmissa päätöksissään ja esityslistan mukaisesti käsitteli ja päätti sakuko-yksikön saneerauksen toteuttajasta jätettyjen tarjousten perusteella.

Uskon ja toivon, että edellä kuvatusta toiminnasta huolimatta Joutsan kuntalaisten valituilla valtuutetuilla olisi riittävästi omaa tahtoa viedä soterakentaminen päätökseen sakuko-yksikön ja myöhemmin rakennettavan hammashuollon tilojen suhteen.

On otettava huomioon, että mikäli meillä Joutsassa ei kunnan tai yksityisten toimijoiden taholta ole tarjottavana uudelle sote-palveluja maakunnallisesti tuottavalle toimijalle asianmukaisia tiloja, niin kyseisiä palveluja paikkakunnalla ei tilojen puutteen vuoksi voida toteuttaa.

Sote-rakentamisen päätökseen saattaminen ja muiden kunnassa jo olevien palveluiden säilyttäminen luo pohjaa itsenäisen kunnan toiminnalle ja sen kehitykselle, siksi olen valmis asettumaan uudelleen ehdolle kuntavaaleissa ja tuellanne pyrin toimimaan Joutsan kunnan kaikenpuolisen kehityksen puolesta ympäristöasiat ja -tekijät huomioiden.

Jarmo Liukkonen
Joutsan kunnanvaltuutettu
kunnanvaltuustoehdokas (kesk.)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.