Luhangan kunnan sosiaalihuollon resurssipulaan on saatu ratkaisu. Luhanka on neuvotellut Joutsan kunnan kanssa sopimuksen, jolla Joutsa myy ostopalveluna Luhangalle sosiaalityöntekijöiden työpanosta. Sopimus solmitaan aluksi määräaikaisena huhtikuun loppuun asti, mutta tarkoitus on neuvotella pikaisesti myös pitkäaikainen sopimus.

Sopimus kattaa muun muassa lastensuojelun sosiaalityön palvelut, aikuissosiaalityön palvelut sekä lasten ja perheiden sosiaalihuollolliset palvelut.

Luhangan asioiden järjestämistä on osaltaan vauhdittanut se, että aluehallintovirasto on puuttunut asiaan ja vaatinut Luhangalta selvitystä, miten sosiaalipalvelut saadaan kuntoon. Luhangassa ei käytännössä ole ollut viime keväästä lähtien pätevää sosiaalityöntekijää. Tilanne syntyi alun perin, kun Joutsan kunta lopetti palvelujen myynnin Luhangalle. Nyt siis ollaan palaamassa vanhaan käytäntöön.

Luhangan valtuusto päätti loppuvuodesta, että kunta rekrytoi uuden perusturvajohtajan, jolla olisi myös sosiaalityöntekijän pätevyys. Rekrytointi ei kuitenkaan onnistunut, kun virkaan jo valittu henkilö ei ottanutkaan tehtävää vastaan. Tämän jälkeen Luhangassa päätettiin aloittaa neuvottelut Joutsan kanssa.

Perusturvajohtajan virkaa viime vuoden lopulle asti hoitanut Sirpa Hyytiäinen on myös palannut määräaikaisesti vanhaan tehtäväänsä. Hän toimii tällä tietoa virkaa tekevänä perusturvajohtajana maaliskuun loppuun asti ja mahdollisesti määräaikaista sopimusta jatketaan pidemmällekin.

Markku Parkkonen

Tagged with →