Keski-Suomen kattava matkailustrategia vuosille 2021–2025 on valmistunut ja sen päävastuun jakoivat yhteistyössä Visit Jyväskylä Region ja Keski-Suomen Liitto. Strategia pohjautuu koko Suomen matkailustrategiaan sekä Visit Finland Lakeland-suuraluestrategiaan. Tavoitteena oli luoda selkeä ja laajasti toimintajoukkoa koskettava strategia, jossa Keski-Suomen matkailulliset vahvuudet tuodaan esille. Keski-Suomi kuuluu Järvi-Suomen alueeseen eli Lakelandiin, joka pitää sisällään kolme pienempää Lakeland-aluetta ja yhdeksän maakuntaa. Samassa yhteydessä myös Visit Jyväskylän nimi vaihtui vuoden 2021 alusta Visit Jyväskylä Regioniksi. Nimenmuutoksella halutaan viestiä selkeämmin laajasta matkailualueesta sekä alueellisesta kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä.

Visit Jyväskylä Regionin matkailujohtaja Susanne Rasmus kertoo, että strategiatyö saatiin vietyä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti läpi koronan aiheuttamista haasteista huolimatta.

– Korona vaikutti työskentelyyn, sillä strategiasta löytyy nyt enemmän liikkumavaraa. Jos tai kun tulevaisuudessa tulee eteen kriisi, joka muuttaa matkailua radikaalisti, osaamme muuttaa toimintaamme ja elää ajassa entistä paremmin, toteaa Rasmus.

Rasmus näkee strategian isoimpana arvona yhteiset suuntaviivat. Kun edellinen strategia keskittyi pääasiassa isoihin matkailukeskuksiin, uudessa strategiassa halutaan nostaa esille laajemmin myös pienet toimijat.

– Keski-Suomessa on paljon pieniä paikallisia toimijoita omine verkostoineen. Uusi strategia koskettaa laajempaa toimintajoukkoa, huomioi ajan ja maailman tilanteen eri tavalla kuin aikaisemmin, summaa Rasmus.

Joutsan aluetta tarkastellessa Rasmus näkee ehdottomasti valttina luonnon yhdistettynä omanlaiseen kulttuuritarjontaan.

– Joutsan seutukunnalla on valtava potentiaali ja aito tekemisen meininki. Uskalletaan olla rohkeita, monipuolisia ja ennen kaikkea verkostoidutaan muiden kanssa. Odotan innolla, mihin se tulevaisuudessa kehittyy, tuumaa Rasmus.

Strategian painopisteitä ovat digitaalisuus, vastuullisuus ja kestävyys, tieto ja osaaminen, saavutettavuus, verkostot, kansainvälisyys, edunvalvonta, ajassa eläminen sekä turvallisuus. Nämä avainsanat ohjaavat matkailun kehittämistä seuraavat viisi vuotta.

Yksi selkeä muutos strategiassa on kotimaan osalta kohderyhmien laajentaminen. Enää ei haluta toteuttaa tarkkaan rajattua markkinointia, vaan samat matkailusisällöt nähdään moninaisemmalle asiakaskunnalle sopivina ja enemmän arvopohjaisina valintoina. Kansainvälisellä puolella hyödynnetään markkina-alueilla toteutettuja kohderyhmätutkimuksia, minkä mukaan houkuttelevia kohteita kotimaasta osataan tuoda esille.

– Aiemmin markkinointia tehtiin kohdennetummin vain muutamille kohderyhmille, mutta nyt ajatellaan samojen kohteiden ja asioiden kiinnostavan monenlaisia matkailijoita. Markkinointia tehdään teemapohjaisesti, ihmisten arvovalintojen kautta sekä sen mukaan, halutaanko matkailla esimerkiksi luonto vai kulttuuri edellä, havainnoi Rasmus.

Maakunnan vetovoimatekijät ovat uuden strategian mukaan luonto, hyvinvointi, kulttuuri ja tapahtumat. Edellä mainitut seikat painottuvat eri tavalla riippuen siitä, tavoitellaanko ulkomaisia vai kotimaisia matkailijoita. Nämä vetovoimatekijät eli niin sanotut USP:t tulee pystyä todentamaan. Esimerkiksi luonto voidaan maakunnassa todentaa niin, että meillä on upea järvialue ja kansallispuistoja, sillä Keski-Suomi on kuin Suomi pienoiskoossa.

– Usein ajatellaan, että ulkomaisille Suomesta ikonisin kuva on idyllinen Lappi. Kuitenkin tutkimusten mukaan, ehkä jopa yllättäen, ulkomaalaisille ikonisin kuva Suomesta on Järvi-Suomi. Tämä sopii meidän runsasjärviselle Keski-Suomellemme paremmin kuin hyvin, toteaa Rasmus.

Lähimatkailu on tärkeässä roolissa matkailun elpymisessä.

Tulevan kesän suhteen Rasmus on luottavaisin mielin.

– Aika vahva usko on siihen, että ensi kesä on hyvä matkailun suhteen. Uskon, että ihmiset liikkuvat ja kotimaan matkailuun panostetaan viime kesän tapaan. Ulkomaalaisten osalta uskomme lähialueen (Saksa, Ruotsi, Venäjä) matkailijoihin, joita kyselyiden mukaan on saapumassa sitten kun korona hellittää. Turvallisuus ja puhtaus ovat avainasioita, joita matkailijat nyt arvostavat, valaisee Rasmus.

Lähimatkailun merkitys on korostunut Rasmuksen mukaan korona-aikana, jota tulee tulevaisuudessa vahvistaa. Lähimatkailu luo pohjan matkailuyrityksien toimeentuloon ja korona on avannut monen silmät sille, mitä kaikkea oma alue tarjoaakaan. Kun lomailee lähellä, kannattaa rohkeasti jakaa omia kokemuksia.

– Haluan tsempata kaikkia, että tästä kyllä selvitään. Meillä on sellainen alue täällä Järvi–Suomen sydämessä, jonka vahvuuksiin kannattaa uskoa ja kehittää. Vankalla yhteistyöllä, digitaalisella näkyvyydellä, ajankohtaisilla tiedoilla ja vastuullisella toiminnalla saamme varmasti aluetta kehitettyä. Ollaan rohkeasti kunnianhimoisia ja kerrotaan vahvuuksista ulospäin. Ollaan avoimesti ylpeitä omasta alueestamme, painottaa Rasmus.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: Matkailujohtaja Susanna Rasmus näkee Joutsan seutukunnalla valtavan potentiaalin lähimatkailun kehittämisessä.  Leivonmäen kansallispuisto on yksi vahva elementti Järvi-Suomen matkailussa.