Yksityisteiden perusparannushankkeisiin on tänä vuonna Keski-Suomen ely-keskuksen mukaan tarjolla hyvin valtion avustusrahoja. Esimerkiksi juuri Keski-Suomessa on elyn mukaan jäänyt yksityisteiden perusparannushankkeisiin tarkoitettuja varoja parilta aiemmalta vuodelta yli, joten tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa rahaa on erittäin hyvin käytettävissä. Siksi tiekuntien toivotaan aktivoituvan nyt perusparannushankkeisiin tosissaan.

–  Meillä on aikaisemmilta vuosilta määrärahaa sitomatta Keski-Suomessa yli kaksi miljoonaa euroa ja siihen vielä tämän vuoden osuus päälle. Koko maassa vuoden 2021 osuus on 30 miljoonaa euroa, mikä sitten jyvitetään alueille, kertoo yksityistieavustuksista vastaava asiantuntija Erja Vainionpää Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Valtionavustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. Normaali tien kunnossapito kuten sorastaminen, lanaaminen, niitto tai auraus eivät siis täytä avustusehtoja. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10.000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

– Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten siltaremontteihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi teiden kantavuuden parantamishankkeet sekä tulva- ja routavaurioiden korjaamiset, Vainionpää luettelee.

Tuki on harkinnanvaraista. Tuen saajan on täytettävä kelpoisuusehdot, joita on selkeästi osoitettavan parannushankkeen lisäksi kaksi: asioiden hoitamista varten on oltava olemassa tiekunta, ja tiekuntaa sekä kyseessä olevaa yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla Maanmittauslaitoksella ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa.

Avustus on suuruudeltaan yleensä 50 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissain hankkeissa se voi olla jopa 75 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Avustushakemus tarvittavine liitteineen suositellaan jättämään ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, hakemuksen voi myös täyttää ely-keskuksen sivuilla tai suomi.fi-sivuilla ja lähettää sitä kautta sähköisesti Pirkanmaan ely-keskukseen. Hakemuksen voi myös toimittaa paperisena postitse Pirkanmaan ely-keskukseen.

Tarja Kuikka