Palvelukeskus Jousen sakuko-osaston rakennushankkeen toteuttaa jyväskyläläinen Rakennus Auvinen Oy. Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanvaltuusto valitsi saneeraukselle urakoitsijan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti tarjouskilpailussa esitetyn halvimman hinnan perusteella.

Jousen Koivula-siipi on tarkoitus muuttaa sairaanhoidollisen, kuntoutuksen ja kotiutuksen osaston tiloiksi ja lisäksi tiloissa tehdään täydellinen talotekniikan peruskorjaus. Kunta pyysi aiemmin tarjouksia rakennushankkeesta ja ne pyydettiin kokonaishintaurakkana sisältäen kaikki rakennustekniset ja talotekniset työt.

Tarjouksen jättivät Rakennus Auvinen Oy, Insinöörityö Hentinen Oy sekä Rakennusliike Porrassalmi Oy. Viimeksi mainitun tarjouksen valtuusto hylkäsi, koska sen kelpoisuusehdot eivät täyttyneet. Valittu Rakennus Auvisen tarjous oli 1.693.000 euroa ja toiseksi tarjouskilpailussa jäänyt Insinöörityö Hentisen 1.815.000 euroa.

Vaikka urakoitsija valittiin valtuustossa yksimielisesti, muilta osin sakuko-hanke herätti keskustelua. Esille nousivat osaston asiakaspaikkojen määrä, kiinteistön kuntokartoitus ja viiden miljoonan rajoituslain mahdollinen ylittyminen sote-hankkeissa sakuko-hankkeen myötä.

Viimeksi mainitusta olivat huolissaan Iiris Ilmonen (kok.) ja Petteri Oksanen (kok.). Ilmonen totesi muun muassa, ettei ole nähnyt dokumenttia, jossa sosiaali- ja terveysministeriö selkeästi ilmoittaisi, että pilkottuja sote-hankkeita sallitaan. Tällä hän viittasi siihen, että sote-rakennelmia rakennettaisiin yksitellen, eikä niitä liitettäisi yhteen. Lisäksi hän toi esille epävarmuuden siitä, mitkä sote-tilat maakunta haluaa suunnitteilla olevan maakuntauudistuksen jälkeen käyttöönsä. Ilmonen esittikin jälleen kerran, ettei hanketta alettaisi toteuttaa.

Kunnanjohtaja Harri Nissisen mukaan rajoituslakiasiaa on selvitetty ministeriöstä. Selvityksen perusteella kunnan sote-rakentamiseen liittyvissä hankkeissa tapahtunutta viiden miljoonan ylitystä ei katsota merkittäväksi ylitykseksi, ja sote-keskushanke ja sakuko-hanke katsotaan erillisiksi hankkeiksi. Rajoituslaki ei siis sido niitä yhteen. Mitä tulee maakuntauudistuksen jälkeiseen aikaan ja siihen, mitä sote-tiloja maakunta haluaa käyttöönsä, Nissinen totesi maakunnan tekevän aikanaan omat ratkaisut, eikä tulevaisuutta siis pysty varmistamaan.

Kuntokartoitukseen liittyen Ilmonen kysyi sakuko-osaston hankesuunnitelman maininnasta, jonka mukaan kiinteistössä vuonna 2018 tehdyssä kuntokartoituksessa todetaan, ettei kiinteistön rakenteissa ole rakenteellisia vaurioita, jotka olisivat merkittävä sisäilmahaitta tilojen käytölle. Ilmosen mukaan työterveyshuollolla on kuitenkin raportti, jossa kiinteistössä olisi havaittu sisäilmahaittoja.

Teknisen johtajan Juha-Matti Näykin mukaan kiinteistön rakenteet on tutkittu kuntotutkimuksilla ja on syytä olettaa, ettei kiinteistössä ole esimerkiksi rakenteissa sen suuntaisia ongelmia, että ne tutkimusten perusteella aiheuttaisivat haittaa.  

Sakuko-osaston asiakaspaikkojen osalta todettiin, että osastolle tulee 17 asiakaspaikkaa ja yksi eristyshuone eli yhteensä 18 paikkaa.

Sakuko-osaston saneeraushankkeen urakoitsijan valinnan ohella valtuusto käsitteli ja hyväksyi myös vuosille 2021–2023 laaditun maakunnallisen turvallisuussuunnitelman. Kyse on suunnitelmasta, jolla kehitetään kuntien turvallisuussuunnittelua, jalkautetaan yhtenäisiä toimintamalleja maakunnan eri toimijoille ja luodaan jatkumoa turvallisuustyölle Keski-Suomessa seutukuntatyöskentelyllä Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnassa, Ksturvassa. Suunnitelman toteuttamisesta vastaavat Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Muissa asioissa valtuutettu Teresa Teppola (kok.) jätti aloitteen laavun tai kodan rakentamisesta pururadan, Valklammen tai ampumaradan läheisyyteen. Timo Hännikäinen (kok.) esitti valtuustoseminaarin pitämistä teemalla Oravakiven kaava.

Tarja Kuikka