Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 8.2.2021 esittää valtuustolle hallintosäännön muuttamista siten, että ”Esittelijän ja puheenjohtajan yhteisellä ratkaisulla voidaan erityisestä syystä poistaa verkossa julkaistavalta esityslistalta yksittäinen kokousasia”.

Joutsan hallintosäännössä todetaan vastaavasti: ”121 § Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa”. Hallintosäännössä ei kuitenkaan kerrota, kuka saa poistaa asian näkyvistä. Menettely voi mahdollistaa esittelijän eli virkamiehen mielivallan. Kun valtuusto ei ole hallintosäännöllä delegoinut päätösvaltaa kenellekään, mikään muukaan taho ei voi poistamisesta Joutsassa laillisesti päättää.

Kuntaliiton ohjeiden mukaan lain mukaan salassakin pidettävistä asioista tulee olla merkinnät esityslistoissa ja pöytäkirjoissa, mutta siten kirjoitettuina, että salassa pidettävät merkinnät poistetaan. Siten on vaikea kuvitella asiaa, jota ei voisi esityslistalle/pöytäkirjaan ottaa.

Joutsan valtuuston hyväksymässä (karnevalistisessa) kuntastrategiassa todetaan, että toimintaperiaatteena on: toimimme avoimesti, viestimme avoimesti. Joutsan kunnanhallitus hyväksyi 8.2.2021 kunnan viestintäsuunnitelman. Se vain viedään valtuustolle tiedoksi.

Hyväksytyssä suunnitelmassa todetaan: ”Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun”. Ongelmaksi jäänee se, että kuka arvioi riittävyyden kuntalaisen puolesta. Sitä ei pidä jättää virkamiehille!

Kalle Willman

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →