Keskustelua Leivonmäen ja Luhangan kappeliseurakuntien tulevaisuudesta käydään tunteitakin herättävällä tavalla. Kappeleiden puheenjohtajina haluamme tuoda esille, että kummassakaan kappelineuvostossa ei ole tehty kannanottoa, joka puoltaisi kappeliseurakuntien lopettamista nyt.

Ymmärrämme vallitsevan taloustilanteen ja viranhaltijoiden ajankäytön rajallisuuden ja näistä johtuvat mahdolliset muutostarpeet. Emme kuitenkaan usko, että vapaaehtoisuuteen perustuvat ja pääosin kustannuksiltaan itsensä maksavat toimintamuodot jatkuisivat entisenlaisina, jos kappeliseurakunnat lakkautettaisiin.

Kappeliseurakunnissa on paljon seurakuntalaisista kumpuavaa omatoimisuutta, joka näkyy esimerkiksi lähetystyön ja diakoniatoiminnan saralla. Monet omannäköisensä tapatumat saavat seurakuntalaiset osallistumaan toimintaan tukien paikallista yhteisöllisyyttä. Paikallisuus ja omaehtoisuus ovat voimavaroja, joihin aktiivinen kappeliseurakuntatyö pohjautuu. Sen emme haluaisi vaarantuvan.

Tärkeää on, että aidosti kuunnellaan kappeleiden seurakuntalaisia, annetaan heille mahdollisuus tuoda omat mielipiteensä esille, ja tehdään päätökset rauhassa. Joutsan seurakunnan 160-vuotisessa historiassa se ei liene liikaa toivottu.

Viola Fredin
Leivonmäen kappelineuvoston pj.

AnnaMarja Vilander
Luhangan kappelineuvoston pj.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →