Muutama vuosi sitten ohjasin lasten teatteria kannustaen, rohkaisten ja heittäytymiseen yllyttäen – sain Aikuinen Tsemppaaja-kunniakirjan – siis onnistuin! Nyt tarvitsisin kannustusta, rohkaisua ja yllyttämistä.

Puolustan pienintä ja heikointa. Työssä varhaiskasvatuksessa sain lähes vuoden kasvaa lasten mukana. Kunnassamme jokaisen lapsen pitää saada paras alku elämään ja turvallinen koti. Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee yhdenvertaisen mahdollisuuden tulla hyväksytyksi, oppia, kasvaa ja kokea.

Nykytyössäni elän elämänkaaren toisessa päässä olevien kanssa. Työtä on paljon, jotta palveluprosessit toimisivat moitteettomasti ikäihmisen tai vammaisen ja hänen omaisensa näkökulmasta katsoen. Päättäjänä varmistan, että perusturvassa teemme lakien mukaisia päätöksiä ammatillisesti, ammattieettisesti ja ennen kaikkea yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Omaishoitajien arvostuksesta ja tukemisesta haluan pitää huolta. Meitä hirvittää kyllä perusturvan kasvavat menot, mutta ymmärrämmekö, millaisen lahjan jokainen omaishoitaja joka päivä kunnalle lahjoittaa – palveluasumisen hinnan perusteella laskettuna 150 €/pvä.

Vakaa talous on edellytys kunnan olemassaololle. Päätöksien pitää perustua ennusteisiin, tarvekartoituksiin sekä vertailulaskelmiin. Suorapuheisuudestani en luovu, vaikka se toisi arvostelua tullessaan. Haluan avointa keskustelua vaihtoehdoista, uusien toimintamallien kokeilua ja perehtymistä tilastoihin. Muutostarpeet on tunnistettava ja tunnustettava.

Etäyhteyksien hyödyntäminen ja digitaalisiin palveluihin siirtyminen on mahdollisuus. Kuntalaiset tasa-arvoistuvat, kun autoton, rutalahtelainen voisi osallistua valtuuston kokoukseen etänä tai Etu-Ikolassa asuva ikäihminen olisi hoitajan vastaanotolla Teamsin välityksellä kotona. Voisiko pandemian aiheuttama etätyöbuumi jäädä pysyväksi olotilaksi, joka houkuttaisi vapaa-ajan asujia kuntalaisiksi ja auttaisi elinvoiman kasvattamisessa? Työikäisten hyvinvointiin tarvitaan panostusta, koska taloudellisen huoltosuhteen perusteella töitä olisi jaksettava paiskia eläkeikään – tilastot kertovat muuta.

Kuntapäättäjänä olen vastuullinen ja avoin kompromisseille. Kuuntelen ja tulen kuulluksi. Esimerkiksi koulun väen kanssa keskustellessa selvisi, mikä menee hyvin ja missä meillä on haasteita – resursseja tarvitaan oppilashuoltoon. Uuden oppivelvollisuuslain talousvaikutuksia emme vielä tiedä, mutta koulutukseen panostamalla jokaiselle nuorella on mahdollisuus löytää oma polkunsa.

Iiris Ilmonen
kuntavaaliehdokas
kokoomus, Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →