Joutsan Seutu julkaisi viime viikolla laajan raportin Joutsan koulujen liikenneturvallisuudesta. Asiaa on tutkinut leivonmäkinen Saku Kaistinen opinnäytetyössään. Tutkimuksesta saadaan monenlaista opastusta parannustoimiin, joista osa on jo tehtykin. Tekemistä kuitenkin riittää niin kunnalla, ely-keskuksella kuin ihan tavallisilla autoilevilla kansalaisillakin.

Joutsan kunnan kannalta ainakin Joutsan yhtenäiskoulun alueen liikenneongelmat johtuvat pääosin siitä, että liikennejärjestelyjä on vuosien mittaan tehty pienissä erissä valmiin infrastruktuurin sekaan. Kun aluetta ei ole päästy missään vaiheessa suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti ja puhtaalta pöydältä, eivät tehdyt ratkaisutkaan ole aina kovin toimivia. Tässäkin asiassa kuitenkin mennään koko ajan parempaan suuntaan.

Ely-keskuksen osalta toiveena tietenkin on, että koulun alueen liikenneturvallisuushuolet otetaan vakavasti. Jousitiellähän on jo hidastetöyssyt olleet rakennettuina vuosikausia. Nopeusrajoituksen alentaminen koulun kohdalla saattaisi tulla myös tarpeeseen, samoin kuin nopeusnäyttötaulun sijoittaminen Jousitielle pysyvästi.

Viranomaisten turvallisuustyön kanssa aivan yhtä tärkeää on muistaa jokaisen autoilevan kansalaisen vastuu: koulujen lähettyvillä on aina ajettava erityisen varovaisesti.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →