Luhangan Latamäessä toimiva tuulivoimayhtiö Ilmatar on toimittanut Luhangan kunnalle loputkin melumittausten tulokset. Yhtiö velvoitettiin tekemään uudet melumittaukset jo aikoja sitten, mutta ne valmistuivat vasta viime vuoden lopulla.

Viime marraskuussa Ilmatar kertoi paikallislehti Joutsan Seudulle, että tuolloin tuloksista puuttui vielä yksi lyhytaikainen mittaus, jonka toteuttaminen edellytti oikeanlaista kaakonsuuntaista tuulta.

Nyt lyhytaikaiset mittauksetkin on saatu tehdyksi. Luhangan rakennuslautakunta tutustui viime kokouksessaan mittaustuloksiin ja päätti antaa ne asianosaisille nähtäväksi. Asianosaiset eli muun muassa tuulivoimalan lähialueen kiinteistönomistajat voivat antaa tuloksista vastineen. Vastinetta pyydetään 25.2. mennessä, mutta tarvittaessa kunnasta voidaan myöntää lisäaikaa vastineen laatimiseen.

Kunnan ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon mukaan vuoden 2019 lopulla suoritetuissa pitkäaikaismittauksissa päiväajan melun ohjearvo ylittyi yhdessä kolmesta mittauspisteestä. Yöajan matalampi ohjearvo puolestaan ylittyi kaikissa kolmessa mittauspisteessä kahtena tai kolmena yönä. Pitkäaikaismittaukset kestivät vajaat kolme kuukautta.

Mittauspisteissä tehtiin myös ympäristöministeriön ohjeiden mukaiset lyhytaikaiset mittaukset tietyissä määrätyissä tuuliolosuhteissa. Näiden tulokset siis valmistuivat vasta äskettäin. Lyhytaikaisissa mittauksissa kahdessa mittauspisteessä melun ohjearvot alittuivat ja yhdestä pisteestä ei Masalin-Weijon mukaan saatu kunnollisia tuloksia.

Markku Parkkonen

Tagged with →