Joutsan kunnanhallitus ei katso tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin sille viime lokakuussa jätetyn, palkan takaisinperintää koskevan kuntalaisaloitteen johdosta. Kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan aloitetta, jossa pyydettiin käynnistämään mahdollisesti vuonna 2019 perusteettomasti eräälle kunnan työntekijälle maksetun palkanosan takaisinperiminen ja että kunnanhallitus aktivoisi perintäprosessin.

Henkilö työskenteli aiemmin kunnassa viranhaltijana, mutta hänelle myönnettiin eläkkeelle jäämisen takia ero virasta toukokuusta 2019 lähtien. Käytännössä henkilö jäi kuitenkin jo edellisenä syksynä pitämään pois pitämättömiä vuosilomia sekä ylitöitä ja hänelle maksettiin tuolta ajalta palkkaa.

Asiasta on ollut vireillä tutkintapyyntö, jossa poliisiviranomainen on selvittänyt kunnanjohtajan menettelyä tapahtuneessa. Poliisi on kuitenkin todennut, ettei asiassa ole syytä epäillä tapahtuneen toimivallan ylitystä tai aiheetonta palkanmaksua.

Myöskään Joutsan kunnanhallitus ei siis katsonut tarpeelliseksi ryhtyä aloitteen johdosta toimenpiteisiin.

Tarja Kuikka