Viime kesänä valmistuneen Joutsan keskusparkkipaikan rakentaminen tuli lopulta kunnalle kalliimmaksi kuin mihin etukäteen varauduttiin. Uuden sote-keskuksen läheisyyteen Myllytien toiselle puolelle tehdyn parkkipaikan rakentamiseen varattiin vuoden 2020 investointilistalle 90.000 euroa, mutta rakennushankkeen todelliset kustannukset olivat lopulta 153.280 euroa.

Kustannusylitykset johtuvat rakennuttajan tilaamista urakkaan kuulumattomista hankinnoista kuten keskusparkkipaikan päällysteestä, autojen sähkölatauspisteistä, alueen nurmetuksesta, sähköpääkeskuksesta (liittymä), ylimääräisistä maanrakennussuoritteista sekä hankkeen rakennuttamis- ja valvontakustannuksista.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimi Kotimäki Yhtiöt Oy ja sivu-urakoitsijana Ansioniemen Sähkö Oy. Hankkeen valvonnasta on vastannut Brado Oy.

Tarja Kuikka

Tagged with →