Joutsan kunnassa on parhaillaan käynnissä kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen avustusten haku. Liikuntaseurojen kohdeavustuksia ja nuorisovaltuuston hankerahaa lukuun ottamatta kaikkia avustuksia on haettava kunnasta 3.3. mennessä. Tästä vuodesta lukien kulttuuritoimen avustusmääräraha on tuplattu 10.000 euroon, joten erityisesti tälle rahalle toivotaan löytyvän uusiakin hakijoita.

Vapaa-aikatoimessa haussa ovat normaalit seurojen yleisavustukset. Näitä on jaossa liikuntatoimessa 18.000 euroa ja nuorisotoimessa 10.000 euroa. Kohdeavustuksia seuroille jaetaan loppuvuodesta jälkikäteen muun muassa koulutus- ja leiritoimintaan sekä liikuntapaikkamaksujen korvaamiseen alle 18-vuotiaiden osalta.

Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen haluaa erityisesti muistuttaa nuorten vapaille ryhmille tarkoitetusta kohdeavustuksesta, joka on siis 3.3. mennessä haettavissa.

– Kohdeavustusta voi hakea nuorten omaehtoiseen toimintaan, esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen. Hakijan ei tarvitse olla rekisteröity yhdistys. Tätä avustusmahdollisuutta on käytetty melko vähän ja sitä olisi hyvä saada esille, kertoo Kosunen.

Uutena avustusrahana kunnan budjettiin on varattu 1.000 euroa nuorisovaltuuston hankerahaksi. Tälle rahalle on jatkuva haku päällä ja sitä voi hakea nuorisovaltuustolta vuoden mittaan esimerkiksi nuorisotapahtuman järjestämiseen.

Kulttuuritoimen avustuksiin on aiempina vuosina varattu 5.000 euroa, mutta vuodesta 2021 lukien summa on nostettu 10.000 euroon.

– Kun avustussumma on nyt tuplattu, olisi kiva saada uusiakin yhdistyksiä hakijoiksi. Viime vuosina avustusta on myönnetty noin kahdeksalle yhdistykselle ja se on aika pieni määrä. Olisi hyvä, jos uudetkin yhdistykset ja yksityishenkilöt uskaltautuisivat hakemaan, sanoo Joutsan kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies Nina Kuikka.

Kaikki kulttuuritoimen avustukset on haettava etukäteen 3.3. mennessä.

Kuikan mukaan yksityishenkilöiden avustushakemuksia on tullut vuosien mittaan varsin vähän, mutta niitäkin toivottaisiin.

– Kulttuuripuolella toivottaisiin erityisesti nuorten avustushakemuksia, painottaa Kuikka.

Kulttuuriavustuksia voi hakea esimerkiksi näyttelyn tai konsertin järjestämiseen tai nuottien tai esiintymisasujen hankkimiseen.

– Jos vaikkapa nuori harrastaa valokuvausta, hän voi hakea rahaa kuvien suurentamiseen ja järjestää kirjastoon näyttelyn, kertoo Kuikka esimerkkinä.

Hän pitää määrärahan korotusta erittäin hyvänä asiana, sillä yhdistykset ja yksittäiset kulttuuriharrastajat ovat Joutsan kaltaisessa pienessä kunnassa aivan ratkaisevassa roolissa kulttuuritoiminnassa.

Markku Parkkonen

Tagged with →