Koronavirus on vaikuttanut suuresti oppilaiden ja opettajien elämään. Koronatilanteen pahentuessa vuoden 2020 maaliskuussa Joutsan yhtenäiskoulussa siirryttiin etäopetukseen.

Etäkoulu oli sekä oppilaille, että opettajille haastavaa ja uutta. Varsinkin alku oli tökkivää ja ajankäyttö haasteellista. Opiskelu ja opettaminen oli hyvin erilaista kuin lähiopetuksessa. Kokeet ja tehtävät olivat erilaisia ja suurin osa tehtävistä tehtiin Classroomiin ja Meet-sovellus oli iso osa opetusta.

 Koulua käytiin lähiopetuksessa noin kaksi viikkoa ennen kesälomaa ja loman jälkeen jatkettiin lähiopetuksessa. Esimerkiksi yläasteen välitunnit siirtyivät ulos. Välitunteja ja ruokailuaikoja porrastettiin. Tammikuussa Keski-Suomen tilanteen pahentuessa koulussa otettiin yläkoulun ja alakoulun viimeisten luokkien oppilaille käyttöön maskit.

– Etäkoulun aikana vaikeaa oli se, että ei ollut varma opiskeleeko oppilas oikeasti, kun ei saanut samanlaista kontaktia, kun lähiopetuksen aikana, Joutsan yhtenäiskoulun äidinkielen lehtori Johanna Eskelinen kertoi.

Eskelinen kertoi myös, että ainoa haaste oppilaiden kanssa oli se, että meet-tunneilla oppilaiden kamerat olivat kiinni ja useat mieluummin viestittivät mieluummin kuin aukaisivat mikkinsä oppitunneilla. Sen vuoksi kommunikointi oli hieman haastavaa.

Joissain aineissa joutui myös soveltamaan paljon, kun käytössä oli vain se mitä oppilaiden kotoa löytyi, eikä näin ollen esimerkiksi kemiassa ja fysiikassa voinut suorittaa kunnolla kokeita.

– Suurin haaste etäkoulussa oli varmaan oppilaiden saaminen tekemään töitä ja uuden opetustavan keksiminen niin, että oppilaat oppisivat paremmin. Etäkoulusta on kuitenkin jäänyt sähköiset kokeet ja sähköiset tehtävät, joita yritän pitää enemmän, kemian, matematiikan ja fysiikan opettaja Päivi Mustalampi totesi.

Teimme myös Joutsan yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisille kyselyn etäkoulusta. Kyselyssä selvisi, että oppilaiden mielestä matematiikka oli haastavin aine opiskella etäopetuksessa. Useat olivat myös sitä mieltä, että apua ei saanut etäopetuksen aikana tarpeeksi.

Lähiopetus on monen mielestä paljon helpompaa, vaikka suurimmalla osalla numerot eivät muuttuneet etäkoulun aikana juurikaan. Etäkoulu oli monen mielestä uuvuttavaa ja vapaa-aikaa ei jäänyt tarpeeksi. Etäkoulussa oli kuitenkin hyviäkin puolia. Esimerkiksi oppilaat kirjoittivat etäkoulun hyvinä puolina kyselyyn tällaisia kommentteja: “sai tehdä tehtävät omaan tahtiin”, “sai olla kotona”, “ei tarvinnut herätä niin aikasin” ja “kotona oli parempi työrauha joten pystyi keskittymään”.

Haastattelimme myös Joutsan yhtenäiskoulun rehtoria Arto Juntusta.

– Etäkoulun aikaan koululla sai olla vain 1-3-luokkalaiset sekä erityisen tuen oppilaita joita oli yhteensä noin 10-14. Opettajia sekä ohjaajia oli kerrallaan paikalla 1-2. Jotkut luulivat, että rehtorin työ helpottuisi, kun etäkoulu alkaa, mutta se meni juuri päinvastoin. Uuden omaksumista oli paljon, sekä kaikki palaverit ja kokoukset oli etänä. Rehtorin mieltä painoi myös paljon se miten oppilaat etäkoulusta suoriutuivat, Juntunen kertoi

Anni Rasmus, Assi Tapper, Viivi Hotti ja Sinja Johansson

Kirjoittajat olivat tammikuun lopussa tet-harjoittelussa paikallislehti Joutsan Seudussa – etänä.

Tagged with →