Joutsan kunnan tekninen lautakunta päätti, että kunta ei lähde mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ajavaan Hinku-verkostoon. Lautakunta katsoi, että kunnalla ei ole riittäviä henkilöstöresursseja verkoston toimintaan osallistumiseksi.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän verkosto, joka kokoaa yhteen päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana yli 70 kuntaa ja viisi maakuntaa.

Aloitteen Hinku-verkostoon liittymisestä oli tehnyt Lea-Elina Nikkilä.

Lautakunta totesi, että Joutsan kunta pyrkii joka tapauksessa huomioimaan Hinku-verkoston tavoitteet, vaikka ei lähdekään mukaan verkostoon.

Markku Parkkonen

Tagged with →