Joutsan yhtenäiskoulussa suoritettiin viime vuoden lopulla jälleen vuosittaiset move-testaukset. Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu valtakunnallinen järjestelmä, jolla kerätään tietoa oppilaiden fyysisestä toimintakyvystä. Move-mittaukset sisältävät kahdeksan eri tehtävärastia, joilla mitataan muun muassa kestävyyttä, voimaa, nopeutta ja motorisia perustaitoja. Tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina, vaan saadulla tiedolla pyritään kannustamaan oppilasta sekä hänen perhettään ymmärtämään, kuinka suuri vaikutus fyysisellä toimintakyvyllä on. On hyvä tiedostaa, että sillä on yhteys esimerkiksi oppilaan terveyteen, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sitä kautta myös opiskeluun.

Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistystoimenjohtajan Mika Sirkan mukaan tehdyissä tuloksissa oli puutteita, joten niiden realistinen arviointi on hankalaa. Esimerkiksi erään suoritustestin kohdalla tuloksia oli jäänyt kirjaamatta järjestelmään yli puolella oppilaista. Asiaa on selvitelty, mutta ilmeisesti tuloksia ei pystytä lisäämään enää jälkikäteen eikä syytä tulosten kirjaamattomuuteen ole löydetty. Lisäksi 5.luokan testeissä oli mukana vain yhdeksän tyttöä, joka on määrällisesti liian vähän, että tuloksia julkaistaisiin. Näin ollen tuloksista tehdyt havainnot ovat suuntaa antavia kyseisten ikäluokkien fyysisestä toimintakyvystä.

Jotain voidaan kuitenkin todeta. Sirkan mukaan Joutsan pienissä ikäluokissa on suuria vuotuisia vaihteluja. Esimerkiksi tänä vuonna kahdeksannen luokan pojat pärjäsivät juoksu- ja loikkatesteissä Suomen valtakunnan tasolla keskiarvoa paremmin. 20 metrin juoksutestissä oppilas juoksee edestakaisin kiihtyvän ääninauhan mukaisessa tahdissa ja tulos on kokonaisaika, jonka oppilas jaksaa juosta. Koko maan aika oli keskimäärin 7.22 minuuttia ja sen jaksoi suorittaa noin 35 prosenttia kahdeksannen luokan pojista. Vastaavasti Joutsan tuloksissa prosenttiluku oli 71,4 ja keskimääräinen aika peräti kahdeksan minuuttia.

Vauhditon 5-loikka suoritetaan loikkaamalla viisi kertaa siten, että ensimmäinen ponnistus tehdään tasajalkaa ja tämän jälkeiset vuorojaloin. Loikan yhteismitta on matka hyppypaikasta viimeiseen alastulopaikkaan. Koko Suomen tasolla 8.luokan poikien testissä yli 10,1 metriä loikki noin 34 prosenttia, kun Joutsan porukasta peräti 58 prosenttia loikki yli kymmenen metriä.

Valtteri Virtanen (ensimmäinen oikealta) näyttää mallia, kuinka 5-loikka suoritetaan.

Sirkka mainitsee koko maassa lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn laskun olevan jatkuvaa ja sama trendi näkyy myös Joutsassa.

– Voidaan tiivistetysti todeta, että arkiliikunnan merkitystä on korostettava. Loikkatulos ei tee lasta onnelliseksi, mutta fyysinen toimintakyky ja omasta kunnosta huolehtiminen on merkityksellinen asia. Tätä mittausta voi hyvinkin kyseenalaistaa, mutta tällä hetkellä se on ainoa laaja selvitys asiasta ja antaa suuntaa vaikkapa harrastustoiminnan tai koululiikunnan kehittämiseen. Joutsan kunnassa on asiaan jo tartuttu muun muassa Joutsa liikkuu hankkeessa varhaiskasvatuksessa sekä Liikkuva koulu/-opiskelu toiminnassa. Tuloksia tullaan käsittelemään myös hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa sekä hyvinvointikertomuksessa.

– Fyysistä toimintakykyä voidaan koulun, kodin, urheiluseurojen sekä muiden tahojen yhteistyöllä kehittää. Koululiikunnassa mahdollisuudet ovat rajalliset, tunteja on viikossa kolme ja pelkästään kunnon kohottaminen ei voi olla kaikkien tuntien sisältö. Keskeiset valinnat ja sitä myötä rakentuvat liikuntatottumukset ja -tavat muodostuvat kunkin oppilaan perheessä. Oman kunnon kehittäminen sekä sen ylläpitäminen ei ole suorituskeskeistä, vaan se on hyvä lähtökohta terveelliselle, pitkälle ja laadukkaalle elämälle, jaksamiselle töissä sekä harrastuksissa, summaa Sirkka.

Jonna Keihäsniemi

Yläkuva: 8. luokan pojat (vasemmalta lukien) Jere Mara, Aleksi Muttilainen, Antti Laaksonen, Konsta Vuori, Valtteri Virtanen ja Sampo Nikkanen suorittivat move-testit viime vuoden lopulla koulun liikuntatunneilla.

Yksi testi oli perinteiset punnerrukset, jotka sujuivat tältä porukalta mallikkaasti.