Joutsalaista Taidelaitos Haihatusta pyörittävä Haihatuksen Henki ry on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 10.000 euron korona-avustuksen. Ministeriö myönsi tammikuun lopulla taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhteisöille korona-avustuksina yhteensä lähes 8,8 miljoonaa euroa.

Avustukset on tarkoitettu tukemaan yhteisöjen toimintaa ja tehtävien hoitamista koronapandemian aikana ja auttamaan toimijoita selviämään vaikeiden aikojen yli. Tavoitteena on auttaa toimijoita jatkamaan ja kehittämään toimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Avustus on käytettävissä elokuun 2020 alun ja kesäkuun 2021 lopun välisenä aikana syntyneisiin tai syntyviin kuluihin.

Tarja Kuikka