Joutsan kunnanhallitus on päättänyt aloittaa suun terveydenhuollon palvelujen ja ruokapalvelujen rakennushankkeen kilpailutuksen heti, kun se on mahdollista. Hanke kilpailutetaan KVR-urakkana, mikä tarkoittaa sitä, että urakoitsija tulee esittämään kilpailutusvaiheessa rakennussuunnitelmat.

Hammashuollolle ja ruokapalvelujen keittiölle aiotaan rakentaa Joutsassa uudet tilat vanhalle Helperin kiinteistölle eli Myllytie 7:ään. Valtuusto hyväksyi joulukuussa investointilistan, jolla rakennushankkeen toteuttamista esitettiin, ja tuolloin hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin noin 1,7 miljoonaa euroa.

Kustannusennustetta on kuitenkin myöhemmin nostettu. Syynä tähän on se, että rakennusurakkaan sisällytetään vanhan Helperin kiinteistön purkaminen. Hankkeen perustamiskustannuksiksi onkin sittemmin arvioitu 1.867.000 euroa, alv 0.

Rakennusosa-arviolaskelmassa uudisrakennuksen laajuudeksi on laskettu 560 bruttoneliömetriä ja rakennusajaksi on arvioitu yhdeksän kuukautta. Tilat on laskettu alustavasti siten, että hammashuollolle varataan 195 neliömetriä, valmistuskeittiölle 211 neliömetriä, sosiaalitiloille 43 neliömetriä ja teknisille tiloille 81 neliömetriä. Rakennusosa-arviolaskelmassa ei ole huomioitu esimerkiksi hammashuollon varusteita tai kalusteita, eikä väistötiloja.

Hammashuollon ja ruokapalvelujen uudisrakennushankkeen taustalla vaikuttaa kunnan aikomus purkaa vanha terveysasema, jonka tiloissa hammashuolto ja ruokapalvelujen valmistuskeittiö tällä hetkellä sijaitsevat. Aiemmin on arvioitu, että terveysasema purettaisiin mahdollisesti jo vuonna 2023. Hammashoidon ja keittiön tilat sisältävä uudisrakennus on tarkoitus rakentaa jo sitä ennen, tämän ja ensi vuoden aikana.

Tarja Kuikka

Kuva: Hammashuollon ja ruokapalvelujen keittiön tilat aiotaan rakentaa vanhan Helperin tontille. Kuva: JS Arkisto / Janne Airaksinen

Lisää aiheesta:

JS 18.11.2020: Joutsa investoi kahtena seuraavana vuonna liki seitsemällä miljoonalla – uutena listalle nousi hammashuollon uudisrakennus 1,7 miljoonalla