Kunnat saivat vuonna 2020 valtiolta valtionosuuksien mukana ylimääräisen tukipaketin, jolla oli tarkoitus pönkittää koronan aiheuttamien tilapäisten ongelmien selättämistä. Mikäli Kuntaliiton sivuilta löytyvä laskelma (5.6.2020) pitää edelleen kutinsa, sai esimerkiksi Joutsa liki 900.000 euroa tätä ylimääräistä rahoitusta ja Luhankakin 150.000 euroa ja rapiat päälle.

Siitä, mihin tuo euromäärä käytetään, on käyty kovin vähän julkista keskustelua. Tosin harmittavan vähän sitä käydään muutenkin.

On mahdollista ja todennäköistä, että nuo eurot kaatuvat kuuluisaan Kankkulan kaivoon, eli kuntien alati kasvaviin menoihin, vaikka esimerkiksi väkiluku laskee Joutsassa. Tarpeita tuntuu löytyvän, jos ei muualta niin vanhuspalveluista – toki tarpeeseen menevät varmasti sinnekin.

Ottamatta minkään sortin kantaa mihin kaikkeen muuhun tuo raha pitäisi käyttää, niin teen kuitenkin yhden julkisen avauksen. Se ei ole muita rahantarpeita vastaan eikä puolesta. Esitän, että keväällä 2021 kasvatetaan tilapäisesti kolmannelle sektorille suunnattavia avustuksia niin nuoriso-, kulttuuri- kuin vapaa-aikatoimea koskien.

Esitän kahdenlaista poikkeusajan tukea. Ensinnäkin esitän, että yleisavustukset maksetaan kaksinkertaisina edellisvuoteen nähden. Toisekseen esitän kohdeavustusta, jolla kolmas sektori saisi yhdellä paikallisista medioista ostamalla eurolla näkyvyyttä kahden euron edestä koskien tulevia tapahtumia ja toimintaa sekä niistä paikallisesti tapahtuvaa viestimistä.

Joutsan seutukunnalla kolmas sektori on poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen. Koronavuosi on tuonut paitsi taloudellisia haasteita yhdistyksien toimintaan myös väsyttänyt selkeästi vapaaehtoisia toimijoita. On pitänyt organisoida toimintaa uudelleen moneen kertaan muuttuvien tilanteiden vuoksi. On selkeä riski, että koronavuodet 2020 ja 2021 tekevät pahan loven kolmannen sektorin kenttään.

Kolmannen sektorin tuottamista palveluista nauttivat kuntalaisten ohella myös lukuisat vapaa-ajanasukkaat, allekirjoittanut mukaan lukien. Kolmannen sektorin, erityisesti järjestöjen pyyteettömien toimijoiden nauttima arvostus ja luottamus on laajaa.

Mikäli kunta aidosti mielii ja tavoittelee muuttajia nuorista ja perheellisistä, ovat kolmannen sektorin tuottamat palvelut selkeä vetovoimatekijä. Osoittakaa kunnan puolesta arvostus tilapäisellä tuella! Oravat, somessa tapahtuva imagonkirkastus ja ns. hyvesignalointi ovat tässä suhteessa täysin merkityksettömiä.

Jukka Huikko
Kirjoittaja on seudun vapaa-ajanasukas ja entinen seuratoimija sekä edelleen useamman paikallisen yhdistyksen jäsen.

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →