Tulevana keväänä Suomen kunnissa seurataan tiiviisti ainakin kahta isoa asiaa: kuntavaaleja ja sote-uudistusta. Näistä jälkimmäisellä on historiallisen suuri vaikutus kuntiin. Lisäksi tällä kertaa näyttää vahvasti siltä, että sote-uudistus myös toteutuu. Jos ei mitään yllätyksiä tule, eduskunta hyväksynee uudistuksen kevään aikana ja vuoden 2023 alusta lukien kunnilta poistuu vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.

Uudistuksen myötä kuntien kannattaa pohtia omia hallintorakenteitaan. Joissakin kunnissa on jo tehty tai ainakin suunniteltu varsin radikaalejakin muutoksia. Myös Luhangassa kysymys tulee kevään aikana luottamushenkilöiden käsittelyyn. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä aikoo tuoda päätettäväksi esityksen, jossa ei-lakisääteiset lautakunnat lakkautettaisiin ja niiden tehtävät siirrettäisiin viranhaltijoille ja kunnanhallitukselle.

Kärnä perustelee lautakuntaremonttia muun muassa sillä, että 700 asukkaan Luhangassa on tällä hetkellä reilut sata luottamushenkilöpaikkaa, mikä vaikuttaa “vähintäinkin riittävältä” määrältä. Luottamushenkilöiden vähentämiseen on siis varaa. Samalla saataisiin päätöksentekoon tehokkuutta. Tämänkaltaista lautakuntaremonttia kannattaa harkita myös isommassa naapurikunnassa Joutsassa.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →