Joutsan kunnan osallistavan budjetoinnin 20.000 euron määräraha käytetään Myllypuiston laajentamiseen ja Leivonmäellä toteutettavaan pieneen ulkokuntosalikokonaisuuteen.

Joutsan kunnanhallitus varasi viime vuonna hyvinvointipalvelujen kehittämiseen kohdennetusta perintörahastosta edellä mainitun suuruisen määrärahan osallistavaan budjetointiin, ja kuntalaisilta kyseltiin ideoita siitä, miten heidän kotikuntansa hyvinvointipalveluja voitaisiin heidän mielestään edistää. Tarkoituksena oli ottaa alueen asukkaat mukaan päättämään kunnan taloutta ja resursseja koskevista asioista.

Asian tiimoilta tehty kysely poiki parikymmentä ehdotusta, joista kunnan työryhmä valitsi nettiäänestykseen viisi ideaa. Äänestyksessä olivat mukana viljelypalstojen tai viljelylaatikoiden hankkiminen kuntalaisten vapaaseen käyttöön, Myllytien varren leikkipuiston laajentaminen, vesijumppalaitteen hankkiminen Leivonmäen uimahalliin, ulkokuntosalin hankkiminen Leivonmäelle sekä ulkoilupolun rakentaminen Joutsansalmen rantaan Karimäkeen.

Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus valitsi näistä vaihtoehdoista kaksi eniten ääniä nettiäänestyksessä saanutta ideaa eli Leivonmäen ulkokuntosalin ja Myllypuiston laajentamisen.

Tarja Kuikka