Joutsan kunta työllistää tänäkin kesänä alle 18-vuotiaita joutsalaisia nuoria kunnan eri toimipisteissä. Peruskoulun päättäjien ohella tänä kesänä työllistetään myös muita vuosina 2003–2005 syntyneitä nuoria.

Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus varasi nuorten työllistämiseen 17.500 euron määrärahan, joka aiotaan kohdentaa hallinnonaloittain. Nuoren palkka työjaksosta on 345 euroa sisältäen lomakorvauksen.

Tänä kesänä kunta myös jatkaa nuoria työllistävien yksityisten työnantajien tukemista maksamalla näille tukea työllistämiseen 50 prosenttia palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 170 euroa per nuori. Nuoren kohdalla voidaan maksaa joko kunnan kesätyöpalkka tai tuki työnantajalle.

Kesätyöpaikat julistetaan haettavaksi Kuntarekryssä.

Tarja Kuikka

Tagged with →