Joutsan Ekokaasu Oy:n biokaasulaitoksella ilmenneet puutteellisuudet on saatu korjattua. Joutsan kunta oli asettunut yhtiölle uhkasakon ja laitoksen puutteet tuli korjata viime marraskuun loppuun mennessä. Yhtiö on ilmoittanut kunnalle joulukuun alussa, että korjaustoimet on tehty ja ympäristötarkastaja on käynyt toteamassa asian paikan päällä. Viimeisenä korjaustoimenpiteenä laitoksen jälkikaasuallas oli katettu.

Joutsan tekninen lautakunta totesi viime viikolla kokouksessaan, että asiassa ei ole tarpeen ryhtyä jatkotoimiin.

Markku Parkkonen

Tagged with →