Joutsan kunta on sopinut uuden sote-keskuksen ja vanhan terveyskeskuksen tilojen vuokraamisesta Seututerveyskeskukselle ja muille toimijoille. Koska terveydenhuollon toimintaa on pilkottu monelle eri toimijalle, joutuu kunta tekemään tässä vaiheessa vuokrasopimukset kolmen eri toimijan kanssa.

Näytteenottotilat vuokrataan Fimlab Laboratoriot Oy:lle 13.082,40 euron vuosivuokralla. Röntgenin tilat puolestaan vuokraa sairaanhoitopiirin Kuvantamisen liikelaitos 26.171,80 euron vuosivuokralla. Uuden sote-keskuksen päävuokralainen on Seututerveyskeskus, jonka vuosivuokra on 255.348,80 euroa.

Näiden vuokrasopimusten lisäksi kunnassa tarkistettiin vanhan terveyskeskuksen vuokrasopimusta vastaamaan nykytilannetta. Seututerveyskeskuksen toimintojen siirryttyä pääosin uuteen sote-keskukseen pienennetään vanhan terveyskeskuksen vuokraa vastaavasti. Seututerveyskeskuksen käytöstä poistui 2.379 neliömetriä ja käyttöön jää 1.114 neliömetriä. Vanhaan terveyskeskukseen jäävät toistaiseksi vuodeosasto ja hammashuolto, jotka nekin siirtyvät uusiin tiloihin lähivuosina.

Vanhan terveyskeskuksen uusi vuosivuokra on 91.000,80 euroa. Yhteensä mainittujen sopimusten vuosivuokrat ovat 385.603,80 euroa.

Vuokrasopimukset ovat voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajalla.

Markku Parkkonen

Tagged with →