Joutsan kunta on valittu mukaan valtakunnalliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Opetus– ja kulttuuriministeriö julkaisi keskiviikkona luettelon kunnista, joissa kokeilu alkaa tämän vuoden elokuussa ja jatkuu vuoteen 2024 saakka. Näin ollen esiopetuksen piiriin Joutsassa kuuluvat ensi syksynä myös vuonna 2016 syntyneet lapset.

Yhteensä kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita yhteensä 105. Lisäksi on valittu niin sanottuja kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esikoulua, vaan ovat verrokkikuntia. Keski–Suomesta Joutsan lisäksi mukana ovat Multian ja Saarijärven kunnat. Kokeiluun osallistuvat kunnat saavat perehdytyksen kevään aikana pidettävillä koulutuksilla sekä webinaareilla. Toisen esikouluvuoden järjestämisestä tulevat kustannukset huomioidaan kaikkien kokeilussa mukana olevien kuntien saamissa valtionosuuksissa.

Kokeilun tavoitteena on kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa. Lisäksi kokeilussa pyritään selvittämään varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välistä jatkumoa. Laajentamalla esiopetusta kaksivuotiseksi kartoitetaan myös sitä, miten yksi lisävuosi vaikuttaa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, itsetuntoon sekä sosiaalisiin taitoihin.

Jonna Keihäsniemi

Uutista muokattu 27.1.2021 klo 8.32. Uutiseen korjattu oikea vuosiluku.

Tagged with →