Luhangan valtuusto hyväksyi keskiviikkoiltana kunnan kuluvan vuoden budjetin poikkeuksellisesti nettikokouksessa. Tarkemmin sanottuna valtuutetut olivat jakaantuneet pitämään kokousta Kylätalolle, kunnantalolle ja Luhangan koululle. Lisäksi muutama valtuutettu osallistui nettikokoukseen kotoaan käsin.

Sinänsä tekniikka Teams-palvelussa pidetyssä kokouksessa toimi hyvin. Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä kuitenkin totesi, että mikäli valtuusto olisi joutunut jostain asiasta äänestämään, se ei olisi netin kautta nykyisillä järjestelmillä onnistunut. Budjetti kuitenkin hyväksyttiin ilman äänestyksiä.

Kärnä myös totesi, että ilmeisesti postin kautta kulkeneet kokousmateriaalit olivat joillekin valtuutetuille tulleet varsin myöhään. Hän arvioikin, että kunnassa voisi olla hyvä siirtyä laajemminkin sähköiseen aineistojen jakeluun.

Kunnan kuluvan vuoden budjetin loppusumma on miinuksella noin 71.000 euroa, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuoden budjetissa. Vaikka alijäämää ennustetaan viime vuoden budjetin kaltaiseksi, on budjetin sisällä isojakin muutoksia muun muassa vanhustenhuollon vuoksi. Luhanka muuttaa vanhainkodin tehostetun palveluasumisen yksiköksi näillä näkymin kesään mennessä.

Budjetissa on tehty kirjanpidollinen muutos, jossa pienempiä korjausmenoja ei ole enää kirjattu investointeihin. Muutenkin investoinnit on kunnanjohtaja Kärnän mukaan kirjattu aiempaa realistisemmin. Yhteensä kunta investoi tänä vuonna 78.000 eurolla.

Luhangan suurimpana uhkana Kärnä näki väestön vähenemisen. Luhanka tosin on viime vuosina taistellut melko hyvin väestökatoa vastaan.

– Satunnaisia tuloja ei tiedossa, eikä kirjattu budjettiin. Tarkoituksena on myydä vuoden aikana yksi asunto-osake. Metsää hakataan metsätaloussuunnitelman mukaan. Lainoja maksetaan pois, mutta tulen esittämään, että niitä voitaisiin joltain osin maksaa hiukan nopeammin, listasi Kärnä budjetin sisältöä valtuutetuille.

Sote-uudistus tuo oman mielenkiintoisen lisänsä kaikkien kuntien elämään. Kevään aikana selvinnee, toteutuuko uudistus.

Luhanka pohtii perusturvaa, lautakuntia ja vesihuoltoa

Budjettikäsittelyn yhteydessä kunnanjohtaja Tuomo Kärnä toi esille kuluvan vuoden ajankohtaisia teemoja Luhangan kunnassa. Tarkoituksena on pohtia keväällä perusteellisemmin perusturvan toimintaa ja erityisesti vanhusten asumista. Kuntaan saataneen talven aikana uusi perusturvajohtaja ja samaan aikaan on käynnissä vanhainkodin muutos tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Kunnanjohtaja Kärnä kaavailee myös isoa remonttia kunnan lautakuntiin. Hän kertoi tulevansa tekemään esityksen lautakuntien karsimisesta siten, että lain vaatimien keskusvaalilautakunnan ja tarkastuslautakunnan lisäksi kuntaan jäisi vain niin sanottu lupalautakunta ja kunnanhallitus.

– Laskin, että Luhangan kunnassa on tällä hetkellä 104 luottamushenkilöpaikkaa. Uudistuksen ajatuksena olisi siirtää osa päätöksenteosta viranhaltijoille ja osa kunnanhallitukselle. Tietenkin asiasta päättää lopulta kunnanvaltuusto, sanoi Kärnä.

Kolmas iso uudistuskohde tänä vuonna on vesihuoltolaitos. Tarkoituksena on kartoittaa yhteistyövaihtoehtoja lähinnä Joutsan Vesihuolto Oy:n ja Tammijärven vesiosuuskunnan kanssa.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa: Luhangan valtuusto piti poikkeuksellisesti hajautetun nettikokouksen. Kuvassa ruutukaappauksessa näkyy vasemmalla kunnanjohtaja Tuomo Kärnä ja valtuuston 1. varapuheenjohtaja Heikki Kiviniemi, keskellä valtuutettu Hilkka Weijo, pöytäkirjanpitäjä Risto Salonen ja valtuutettu Marjo Merivirta ja oikealla valtuutettu Aki Virtaniemi.

Tagged with →