Joutsan seurakunnassa on käynnissä tulevaisuussuunnittelu. Kirkkoneuvosto valitsi joulukuussa työryhmän valmistelemaan seurakunnan strategiaa. Nelijäsenisen työryhmän työn pitäisi valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Alun perin seurakunnan strategiaa valmisteltiin työntekijöiden kesken kirkkoherran johdolla ja tuomiokapitulin asiantuntijoiden ohjauksessa. Tästä valmistelusta syntyi kolme erilaista mallia, joista siis joku saattaa päätyä lopulliseen strategiaan, tai sitten luottamushenkilöryhmä valmistelee aivan oman mallinsa.

Kirkkoherran johdolla laadituissa strategiaehdotuksissa on johtavana ajatuksena toiminnan sopeuttaminen niukkeneviin resursseihin. Tavoitteena on myös siirtää henkilökunnan työtä byrokratian pyörittämisestä seurakunnan varsinaisiin tehtäviin. Tässä muutoksessa ainakin kappelineuvostojen roolia on haluttu muuttaa. Jumalanpalveluksien määrää haluttaisiin myös vähentää ja seurakunnan kaksi kirkkokuoroa yhdistää yhdeksi kuoroksi.

Toivottavasti valittu luottamushenkilöryhmä saa aikaiseksi hyvän ehdotuksen seurakunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Vaikka seurakunnat pohjimmiltaan ovat ikuisuusasioiden äärellä, ei niissä kuitenkaan kannata käytännön järjestelyissä jäädä roikkumaan ikiaikaisiin perinteisiin. Tärkeintä on toiminta, eivät toiminnan kehykset.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →