Joutsan kunnanhallitus päätti toisessa käsittelyssä maanantain kokouksessaan muuttaa yhden toimistovirkailijan nimikettä ja toimenkuvaa henkilöstöasiantuntijaksi.

Kunnanjohtaja esittää: ”tehtäviin kuuluu muun muassa työsuhdeasioiden neuvonta, henkilöstöraportoinnit, työhyvinvointi ja työsuojelun tehtävät, henkilöstösuunnittelu, työllisyyden hoito sekä erinäiset viestinnän tehtävät. Henkilöstöasiantuntijan tehtävän tarkoitus on keskittää henkilöstöasioiden hoitoa ja tukea henkilöstöä kaikissa henkilöstöasioissa. Kyseisen tehtävän hoitamiseen liittyvät myös tietosuojavastaavan tehtävät kunnassa.” Mainitaan myös, että jaettavana on 30.000 euroa henkilöstön hyvinvointiin.

Päätöksellä siis siirretään osastopäälliköiltä pois hyvin tärkeä johtamisen työkalu. Myös työsuojeluorganisaation ja luottamusmiesten tontille tunkeudutaan. Kunnan henkilöstöä on vähän, joten nämä asiat on viisainta hoitaa toimialoilla itsenäisesti; erityisesti kun samaan aikaan tietosuojavastaavan tehtävissä on aukkoja.

Ollessani Jyväskylän kaupungin henkilöstölautakunnan puheenjohtajana, sain lopetettua lautakunnan ja henkilöstöasiat siirrettyä toimialoille, joissa vastuukin on. Samaa suosittelen Joutsassakin tehtäväksi.

Kalle Willman
yli 2000 tuntia johtamiskoulutusta hankkinut

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →