Joutsan kirkonkylän alueen osayleiskaavan ehdotus tulee nähtäville tällä viikolla. Kaava on todella pitkään odotettu, sillä tähän asti kirkonkylältä on puuttunut kokonaisvaltainen suunnitelma alueiden käytöstä. Tämä puute on johtanut niin sanottuun ”lappukaavoitukseen”, eli tontteja on kaavoitettu yksi kerrallaan ilman kokonaisnäkemystä.

Kaavoituksen yhteydessä on myös listattu kirkonkylän alueen vapaat tontit. Lyhyesti voi todeta, että tontteja on vähintään riittävästi. Nyt laadittavan kaavan alueella sekä Karimäen alueella on asuintontteja lähes 2.000 asukkaan tarpeisiin. Esimerkiksi Karimäessä Everstinmäen alueella on lähes 30 vapaata tonttia.

Kun kunnan väestökehitys on mitä todennäköisimmin negatiivinen tulevinakin vuosina, voi todeta, että tonttipulaa ei paikkakunnalla ole, eikä tule. Tietenkin kaavoituksen yhteydessä kannattaa kaikki mahdolliset tontit varata sopivaan tarkoitukseen, vaikkei kaikki kaavaan merkitty rakentaminen ikinä toteutuisikaan.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →