Kunnanhallitus nimesi ympäristötarkastaja Marika Masalin-Weijon Joutsan kunnan edustajaksi vesienhoidon yhteistyöryhmään vuosille 2021–2023.

Keski-Suomen ely-keskus pyysi kuntaa nimittämään edustajan Keski-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmään mainituille vuosille. Vesienhoidon tavoitteena on jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila ja samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Ely-keskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä.Tehtäviin kuuluu muun maussa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seuranta ja seurantaohjelman laatiminen, ekologisen tilan luokittelu ja tarvittaessa vesienhoitotoimenpiteiden suunnittelu sekä yhteistyö suunnittelussa.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaan elyn on varmistettava yhteistyö vesienhoidossa toimialueen viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.

Janne Airaksinen