Pertunmaan kunta on 18.11.2020 lähestynyt kaikkia Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajakuntia, Suur-Savon Energiasäätiötä ja Suur-Savon Sähkö Oy:tä. Kyseessä oli Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntitarjous. Joutsan kunnanhallitus päätti maanantaina, että tarjoukseen ei tartuta, eli Joutsan kunta ei osta Suur-Savon sähkön osakkeita Pertunmaan kunnalta.

Pertunmaan kunta tarjoaa myyntiin 200 kappaletta osakkeistaan ja osakkeiden vähimmäishinta on 7.000 euroa per osake. Myynnillä pertunmaalaiset tahtovat tasapainottaa kuntansa taloutta.

Osakkeet myydään eniten tarjoavalle kunnalle tai muulle tarjouksen saaneelle taholle. Mikäli yksikään tarjouksen saaneista tahoista ei ilmoita 31.1.2021 mennessä halukkuudestaan ostaa tarjottuja osakkeita, käynnistää Pertunmaan kunta osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille. Tarjousaika oli alun perin 15.1. saakka, mutta sitä on myöhemmin jatkettu 31.1.2021 asti.

Suur-Savon Sähkö Oy:n omistajilla on lunastusoikeus yhtiön osakekauppojen yhteydessä.

Janne Airaksinen

Tagged with →