Lumenaurausten lisäksi jokatalvinen keskustelunaihe on katujen ja kevyenliikenteenväylien hiekoitus. Joutsan Seutu selvitti, milloin ja missä järjestyksessä Joutsan kunnan kalusto lähtee liikkeelle.

Millaisessa tilanteessa lähdetään hiekoittamaan, Joutsan kunnan työpäällikkö Veijo Penttinen?

– Hiekoitus tehdään aina koko kaluston osalta sään vaatimalla tavalla eli nopeassa jäätymistilanteessa ja katujen olleessa liukkaita. Hiekoituksessa otetaan aina, kuten aurauksissakin, tuleva sää huomioon eli ei esimerkiksi hiekoiteta lumen sekaan. Lisäksi liukkaudentorjuntaa tehdään jääpolannetta alusterällä, raspilla tms. karhentamalla. Talviaurauspalaverissa on sovittu yhteisesti myös tarkennuksia talvihoitotöihin.

Missä järjestyksessä hiekoitukset tehdään?

– Kuorma-autolla ensisijaisesti hiekoitetaan hiekoitushiekalla vaaralliset kohteet kuten ns. Himasen mutka, koulun risteys, paloaseman mäki, terveysaseman kohta, Karimäen rampit, Köysitien rampit ja liikenneympyrä sekä siitä eteenpäin normaalin aurausreitin mukaan. Normaalissa hiekoitustilanteessa hiekoitetaan ns. linjahiekoituksena aurausjärjestyksen mukaisesti.

– Traktorin osalta hiekoitus aloitetaan kauppojen välistä Perttulanpolulle, koulujen väliin ja edelleen lopuille jalkakäytäville. Traktori varmistaa myös mennessään Rautamäkeen paloaseman mäen liukkauden torjunnan siirtyen edelleen aurausjärjestyksen mukaiseen liukkauden torjuntaan. Traktori käyttää liukkaudentorjunnassa hiekoitussepeliä.

– Aliurakoitsijat hiekoittavat ensin keskustan ja siinä olevat kriittiset kohteet kuten terveysasema, koulut ja paloaseman ja työ toteutetaan siitä eteenpäin talvihoitoalueittain. Aliurakoitsijat käyttävät liukkauden torjunnassa hiekoitussepeliä.

Penttinen muistuttaa, että Pertunmaantien eteläpuolinen osuus Jousitiestä, Yhdystie, Leivonmäentie ja Etu-Ikolantie sekä niiden vieressä olevat kevytväylät ovat niin sanottuja valtion teitä ja näin ollen ely-keskuksen hoitovastuulla.

Markku Parkkonen

Tagged with →