Elämä menee eteenpäin kukonaskelilla, vaikka joskus tulee väliaikaisesti pari taka-askeltakin. Kuluneen vuoden aikana tehtiin monta uudistusta seutukunnalla ja vietiin asioita eteenpäin. Koska nämä helposti unohtuvat jo lyhyenkin ajan perästä, paikallislehti teki muutamista keskeisiksi katsomistaan isoista ja pienistä seikoista koosteen.

Koronavirus tietenkin hallitsi vuoden 2020 tapahtumia. Maaliskuussa maan hallitus linjasi ensimmäisistä poikkeustoimista viruksen leviämisen hillitsemiseksi. Kevät muistetaankin pitkälti koulujen sulkemisista, etäopetukseen siirtymisestä ja etätöiden yleistymisestä seutukunnalla ja laajemminkin yhteiskunnassa.

Myös kevään elintarvikkeiden hamstraus jää varmasti historiaan, kuten myös maskien käytön laajamittainen yleistyminen loppuvuotta kohti mentäessä. Koronatoimet jatkuivat koko vuoden, ja tätä kirjoitettaessa ensimmäiset rokotukset ovat alkamassa, ja toisaalta Iso-Britanniasta leviävän ärhäkämmän virusmuodon saloja kartoitetaan kuumeisesti.

Joutsan seurakunta koki hallinnollisesti suuren muutoksen, kun hiippakunta vaihtui Lapuan hiippakuntaan. Kyse oli koko evankelis-luterilaisen kirkon hallintouudistuksesta, joka ei tavalliselle seurakuntalaiselle juurikaan näy käytännön elämässä. Eniten hiippakuntamuutos koskee hallinnon parissa työskenteleviä, mutta epäilemättä tulevissa historioissa vuosi 2020 mainitaan eräänä taitekohtana paikallisen seurakunnan ajanjaksossa.

Kirjastot käyttäjät saivat elokuussa omatoimikirjastosta hyödyllisen lisäpalvelun. Omatoimikirjasto tarkoittaa kirjaston laajennettuja aukioloja ilman henkilökuntaa. Kirjastoon pääsee sisään ulko-oven kirjautumislaitteen kautta kirjastokortilla ja pin-koodilla aikaisemmin aamulla ja myöhään iltaisin. Omatoimiaikana voi lainata, palauttaa ja hakea varauksia lainausautomaatilla. Kirjastossa voi lukea myös lukea lehtiä ja kirjoja, työskennellä ja opiskella sekä käyttää muun muassa atk-laitteita.

Sote-keskus valmistui ja otettiin käyttöön loppuvuodesta. Vanha terveyskeskus hiipui syrjään arjesta esimerkiksi lääkärin vastaanoton ja laboratoriopalveluiden suhteen. Kohta tekeille saatettava uusi vuodeosasto poistaa vanhoja tiloja edelleen lisää pois käytöstä. Viimeinen niitti sille on, kun niin sanottu vanha Helperi puretaan aikanaan pois Myllytien kentän viereltä siihen rakennettavan uuden hammashuollon ja keittiöpalveluiden rakennuksen alta.

Risu- ja haravointijätteen vastaanoton uudistaminen saatettiin loppuun, ja siitä muokattiin halvempi ja kuluttajaystävällisempi versio, joka otettiin käyttöön syksyllä. Vanha, kaikille ilmainen ja kaikille avoin kaikkina vuorokaudenaikoina ollut risu- ja haravointijätteen vastaanotto vanhalla kaatopaikalla päättyi siis 3.5.2019. Tilalle tuli paljon polemiikkia kirvoittanut välimalliksi jäänyt ratkaisu, jossa tietyt ajat olivat Lassila-Tikanojan jäteasemalla ilmaisia risu- ja haravointijätteen tuojille. Tämän palvelun kunta osti rahalla.

Ilmaisten palautuspäivien ulkopuolella ao. materiaalin vastaanotto maksoi tuojalle 25 euroa kuutio. Myös kunnalle itselleen. Tämä koettiin hankalaksi ja ennen kaikkea kalliiksi. Risu- ja haravointijätteen vastaanoton ”välimalli” maksoi 17.000 euroa alv 0 % vuonna 2019. Uudella toteutustavalla kustannusten uskotaan jäävän kolmasosaan.

Leivonmäen suuntaa sekä alan työllisyyttä erityisesti koskettaa energiaturpeen käytön huomattava väheneminen etenkin äskettäisten veropäätösten vuoksi. Vapo on ilmoittanut huomattavista vähennyksistä turvesoiden kokonaismäärissä ja vuosi 2020 muistetaan siitä, milloin turvetuotantoalan hiipuminen alkoi.

Pitkä epävarmuus Nelostien remontista Hartolan ja Oravakiven välillä väistyi kesällä, kun tämä 12 kilometrin pätkä sai 26 miljoonaa rahoitusta valtiolta. Ilman tätä rahaa tiesuunnitelma olisi vanhentunut vuoden 2021 lopussa, mutta nyt hankkeessa tositoimiin. Väylävirasto arvioi, että varsinaiset rakennustyöt voitaisiin aloittaa ensi kesän alussa.

Vanhaa purettiin pois, kun Joutsan kunta myi Oravakiven leirintäalueen rakennuskantaa pois huutokaupalla ja yksityinen taho siirsi Leivonlinnan eli Savenahon entisen koulun hirret Porvooseen uudiskäyttöön. Apteekkarin talo Jousitien varrelta purettiin myöhään syksyllä ja tontille on parhaillaan nousemassa rakennusliike Insinöörityö Hentisen toimesta uusi toimitalo yrityksen omaan käyttöön.

Valtuusto karsi Joutsan kouluverkkoa alkukeväästä, kun Mieskonmäen koulu päätettiin lopettaa. Koulun oppilaiden uusi opinahjo sijaitsi kirkonkylällä syyslukukaudesta lähtien.

Paikallisista luonnonnähtävyyksistä uudistusta sai osakseen Myllynkoski, jota kunnostettiin järvitaimenia varten kesällä. Uomiin siirrettiin soraa ja kiveä tonnikaupalla helikopterin avustuksella, ja tämä näkyi ja kuului pitkälle. Nyt virtaus uomissa on paljon rauhallisempaa ja kalanpoikasille löytyy turvapaikkoja kosken eri osista.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Koronakevät 2020 muistetaan muun muassa elintarvikkeiden ja vessapapereiden hamstrauksesta. Syksyn koronatilanne etenkin loppuvuotta kohti oli kevättä pahempi, mutta vastaavanlaisia ilmiöitä, kuten tässä kuvassa, ei enää esiintynyt. Kuva on Joutsan S-Marketista maaliskuulta.

Tagged with →