Poliisi on todennut, että Joutsan entisen peruspalvelujohtajan eläkkeelle siirtymisessä ei ole syytä epäillä toimivallan ylityksiä. Joutsalainen Kalle Willman oli pyytänyt poliisia tutkimaan, oliko kunnassa syyllistytty rikokseen kyseisen eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Peruspalvelujohtaja piti ennen virallista eläkkeelle siirtymistä varsin merkittävän määrän pitämättömiä lomia ja ylityövapaita pois. Willmanin tutkintapyynnössä arveltiin, että tässä yhteydessä kunta olisi lain vastaisesti myöntänyt luvan lomien ja ylityötuntien pitämiseen.

Poliisi toteaa, että ei ole syytä epäillä, etteikö lomien ja ylityötuntien määrä pitäisi paikkaansa. Näin poliisi ei myöskään katso, että kunnassa olisi ylitetty toimivaltaa lomia ja vapaita myönnettäessä. Asiassa ei toimiteta esitutkintaa.

Markku Parkkonen

Tagged with →