Mhy Etelä-Savon kauden 2016–2020 valtuusto piti viimeisen kokouksensa 17.12. Mikkelissä. Tulevana vuonna valmistaudutaan mahdolliseen Mhy Etelä-Savon ja Mhy Kangasniemi-Pieksämäen fuusioon. Päätökset on tarkoitus tehdä keväällä valtuustojen kokouksissa.

Toimihenkilöiden koulutukseen panostetaan kolmivuotisella hankkeella. Metsänomistajatapahtumia on tavoitteena järjestää jälleen normaalisti keväästä alkaen heti koronapandemian salliessa. Alkuvuodesta metsänomistajatilaisuudet, kuten metsäverokoulutus, järjestetään vain webinaareina.

Tulevan vuoden puukauppamäärän arvioidaan nousevan PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen ennusteiden mukaan 10 prosenttia. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan 2,75 miljoonaa kuutiota, joka tarkoittaa 110 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Puunmyyntisuunnitelmien tavoitteena on 1,9 miljoonaa kuutiota ja toimeksiantokauppojen 1,2 miljoonaa kuutiota. Metsien hoitoon ja kasvuun panostetaan kasvavilla taimikonhoito- sekä lannoitusmäärillä.

Vuoden 2021 talousarviossa liikevaihdoksi arvioidaan 18,3 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 303.000 euroa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo työllistää toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita 225 henkilötyövuotta.

Mhy Etelä-Savon jäsenet saavat ensi vuonna käyttöönsä uuden sähköisen asiointipalvelun OmaMetsän. OmaMetsässä metsänomistaja voi hallita metsäomaisuuttaan ja asioida sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Ensimmäinen versio julkaistaan heti alkuvuodesta. Palvelussa on ajankohtaisia sisältöjä, työkaluja omien metsävaratietojen sekä puukauppaan ja metsänhoitoon liittyvien toimenpiteiden hallintaa.

– Odotamme sähköisestä OmaMetsä -palvelukanavasta metsänomistajien suosituinta sähköistä palvelualustaa. Toki henkilökohtaista palvelua saa jatkossakin kaikilla 15 palvelutoimistollamme 68 toimihenkilön toimesta, Mhy Etelä-Savon johtaja Petri Pajunen toteaa.

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti selkeämmäksi. Valtakunnallinen järjestöuudistus erottaa mhy:n jäsenmaksun ja edunvalvontamaksun toisistaan. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaisesti jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen valtuuston päättämästä jäsenmaksusta ja MTK:n valtuuskunnan päättämästä edunvalvontamaksusta. Edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään ns. puun juurelta Brysseliin.

Useat metsänhoitoyhdistykset uudistavat valtakunnallisten päätösten vuoksi jäsenmaksujaan ja jäsenmaksurakenteitaan, kuten Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savokin. Jäsenet saavat vuonna 2021 jäsenmaksunsa uudistunein perustein. Jos metsänomistaja on useamman metsänhoitoyhdistyksen tai tuottajayhdistyksen jäsen, kaikkien jäsenmaksut ja jäsenkortit tulevat nyt samalla kertaa.

Mhy Etelä-Savon jäsenmaksu on jatkossa porrastettu viiteen luokkaan metsähehtaarien mukaan. Pienin luokka on alle 20 hehtaaria ja suurin luokka yli 200 hehtaaria.

Janne Airaksinen

Tagged with →