Alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä eli Koronanyrkki totesi 21.12.2020 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP:n) alueen jatkavan edelleen kiihtymisvaiheessa. Uusien tartuntojen ilmaantuvuus sijoittuu tarkastelujaksosta ja -alueesta riippuen luvun 100 molemmille puolin, mutta sairaalahoidon tarve ja ikääntyneiden osuus tartunnoista on kasvanut merkittävästi.

Nyrkki korostaa, että koronavirustestiin tulee hakeutua lievissäkin hengitystieoireissa. Oireisena on kiellettyä tavata muita ihmisiä. Koronatestejä tehdään myös joulun pyhinä.

Ikäihmisten tartuntojen ehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viime aikoina tartuntoja on esiintynyt erityisesti iäkkäämpien henkilöiden joukossa ja samanaikaisesti tartuntojen alkuperän jäljitettävyys on heikentynyt. Nyrkki kokee uhkaavana tilanteen, jossa sairaalan kuormitus ja tehohoitokuormitus on kasvanut selkeästi jo ennen joulun pyhiä, jolloin tartuntojen ennustetaan kasvavan entisestään.

Koska eläkeikäisten osuus tartunnoista on ollut huomattava ja taudin on todettu olevan ikääntyneille usein vakava, on tilanne huolestuttava. Nyrkki suosittelee nyt välttämään kaikkia ylimääräisiä tapaamisia sekä muiden ikäryhmien ja ikäihmisten välillä että myös ikäihmisten kesken.

KSSHP vetoaa ikäihmisiin sekä heidän läheisiinsä ja muistuttaa, että tilanteessa on vakava riski sairaaloiden ja tehohoitopaikkojen ylikuormitukseen, sillä tauti on usein ikäihmisille myös kaikista vaarallisin.

Aiemmin annettuja rajoituksia ja suosituksia jatketaan 17.1.2021 asti ja potilastyötä tekeviä ammattilaisia koskevaa suu-nenäsuojainten käytön velvoitetta toistaiseksi

AVI:n asettamat sekä kuntakohtaiset rajoitustoimenpiteet koetaan toistaiseksi riittäviksi. Kokouksessa päätettiin jatkaa aiemmin annettuja suosituksia 17.1.2021 asti, jolloin ne ovat linjassa AVI:n uuden kokoontumisrajoituksen kanssa. AVI:n uuden rajoituksen mukaan huomisesta alkaen sallittu on vain alle 10 hengen kokoontumiset, joissa voidaan noudattaa voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia. Rajoitus on voimassa myös 17.1.2021 asti.

Johtoryhmä täsmensi potilastyötä lähikontaktissa tekevän henkilökunnan suu-nenäsuojaimen käytön velvoitteen jatkuvan toistaiseksi.

Koronarokotuksista tiedotetaan KSSHP:n alueella heti tilanteen varmistuessa

Nyrkki suosittelee yleistä varovaisuutta juhlapyhien viettämisessä. Se on tarpeen myös muiden kuin vanhemman väen ikäryhmien kohdalla. Joulun ja uuden vuoden pyhien aikana fyysistä tapaamista suositellaan vain oman ydinperheen kesken.

Janne Airaksinen

Tagged with →