Ensi huhtikuussa on kuntavaalien aika. Näissä kuntavaaleissa koulutusasiat ovat ennennäkemättömän suuressa roolissa. Sosiaali- ja terveyspuolen päätökset ovat siirtymässä kunnilta maakunnalliselle tasolle. Kuntien päätehtäväksi jää varhaiskasvatus ja perusopetus.

Noin 60 % tulevan valtuuston päätettävistä asioista ovat opetuksen ja kulttuurin asioita. Aiempina vuosina tämän sektorin päätöksiä oli noin 30 %. Toivommekin, että Joutsan ja Luhangan ehdokkaiksi asettuvat ovat kiinnostuneita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen asioista sekä tietysti muistakin koulutusalan asioista, kuten Joutsan lukion tärkeydestä seutukunnalle.

Suomessa on maailman parhaat opettajat. Myös Joutsassa ja Luhangassa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin haluavat. Lakisääteisten peruspalveluiden laatu on turvattava seuraavalla valtuustokaudella. Vaikka kuntatalous on vakavassa kriisissä, jokaisen kunnan on päätöksenteossaan huolehdittava siitä, että tulevaisuudesta ei leikata.

Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus vetävät puoleensa lapsiperheitä, jotka ovat edellytys sille, että kunta säilyy elinvoimaisena. Koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kunnan muilla toimialoilla.

OAJ:n Joutsan seudun paikallisyhdistys haluaa kannustaa ja innostaa koulutuksesta ja kasvatuksesta kiinnostuneita kuntavaaliehdokkaiksi. Annamme mielellämme tukea ja tietoutta koulun ja varhaiskasvatuksen asioista tuleville päättäjille.

OAJ:n Joutsan seudun paikallisyhdistys ry:n hallituksen puolesta
Liisa Liias
varapuheenjohtaja

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →