Joutsan perusturvalautakunta on hylännyt toistamiseen Sakuko-yksikön kalusteiden hankintaan liittyvän Kalle Willmanin tekemän oikaisuvaatimuksen. Lautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta uudelleen edellisellä kerralla tapahtuneen muotovirheen takia. Viimeksi Willman oli oikaisuvaatimuksen tekijänä esteellinen osallistumaan käsittelyyn.

Perusturvalautakunta päätti aiemmin, että Palvelukeskus Jousen Koivula-osastoon saneerattavan Sakuko-yksikön kalusteiden hankintaan voidaan käyttää 120.000 euroa Tauno ja Impi Hasan testamenttivaroista. Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen katsottuaan lautakunnan ylittäneen toimivaltansa päätöksen tehdessään ja teki asiasta oikaisuvaatimuksen.

Argumentit liittyvät Koivulan saneeraamisen hyväksymisajankohtaan, vuokrasopimukseen seututerveyskeskuksen kanssa, siihen kenen vastuulla lopulta on hankkia kalusteita yksikköön ja siihen, että mainitun testamentin varat on testamenttimääräyksen mukaan tarkoitettu Joutsan vanhainkodille, eikä niitä voi osoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen käyttöön.

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen marraskuussa. Perusteluina todettiin, että valtuusto päätti Koivulan muuttamisesta vuonna 2019 investointilistan hyväksymisen yhteydessä, vuokrasopimuksesta on neuvoteltu teknisen osaston ja perusturvaosaston ja seututerveyskeskuksen välillä ja että seututerveyskeskus maksaa kalusteet pääomavuokrassa takaisin kunnalle ja hankkii lääkinnälliset kalusteet kuten sängyt. Lisäksi todettiin, että testamenttimääräyksen mukaan varat on tarkoitettu Joutsan vanhainkodille ja Sakuko-yksikkö sekä Jousi ovat osin yhteiset.

Willman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän muun muassa piti väitettä valtuuston vuonna 2019 tekemästä saneerauspäätöksestä perusteettomana ja totesi valtuuston hyväksyneen joulukuussa 2019 vain hankesuunnitelman ja hankeraportin, ei tehneen lopullista päätöstä hankkeen toteuttamisesta kustannuksineen. Lisäksi hän piti päätöstä kalustehankinnasta yhä ennenaikaisena ja lautakunnan päätösvallan ulkopuolelle menevänä.

Viime viikolla perusturvalautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta siis uudelleen ja hylkäsi sen äänestyksen jälkeen äänin 4–3.  Willman ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen. Hän on tehnyt päätökseen liittyvien Joutsan tilintarkastuslautakunnalle kantelun testamenttivarojen käytöstä ja esittää kunnanhallitukselle, että tämä käyttäisi otto-oikeutta perusturvalautakunnan tekemään päätökseen ja kumoaisi sen.

Syinä Willman esitti aiemmin esittämiään argumentteja. Ratkaisevana esteenä päätöksen toteuttamiselle hän piti yhä sitä, ettei Tauno ja Impi Hasan testamenttivaroja voi osoittaa sairaanhoitopiirin liikelaitoksen käyttöön ja totesi, että kyseessä olisi testamentin tarkennemääräyksen rikkominen, josta perintökaaren mukaisessa kyseisenlaisessa tapauksessa aluehallintovirasto (avi) voi viedä kanteen käräjäoikeuteen lautakunnan eräiden jäsenten ja esittäjien osalta. Hän myös kertoi tehneensä aville asiassa kantelun.

Erittäin painavaksi syyksi lautakunnan päätöksen kumoamiseen Willman totesi sen, että päätös merkitsee testamenttivarojen muuttamista kunnan yleiskatteellisiksi tuloiksi, kun tilojen vuokralainen maksaa kalusteet pääomavuokrassa takaisin kunnalle. Hän piti tätä paitsi moraalisesti kyseenalaisena, myös mahdollisesti testamenttivarojen kavalluksenomaisena menettelynä.

Tarja Kuikka