Luhangan kunnanhallitus on kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti julistanut perusturvajohtajan viran haettavaksi. Hakuaika on 23.12.–8.1. Viran aiempi haltija jää eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Kunnassa oli vaihtoehtona oman viranhaltijan palkkaamisen sijaan tehdä Jyväskylän kaupungin kanssa sopimus virkatehtävien hoitamisesta ostopalveluna. Kunnanvaltuusto kuitenkin päätti hylätä Jyväskylä-sopimuksen ja laittaa viran auki.

Markku Parkkonen

Tagged with →