Vaikka eletään maailmanlaajuista korona-aikaa ja tarpeetonta matkustamista sekä sosiaalisia kontakteja suositellaan välttämään, voi tällaisenakin aikana tehdä kansainvälistä yhteistyötä.

Joutsan lukiolla on parhaillaan meneillään kolme kansainvälistä hanketta eri Euroopan maiden koulujen kanssa, ja koska hankkeissa suunniteltuja fyysisiä tapaamisia ei voi nyt järjestää, lukio järjesti viime viikolla kansainvälisten yhteyksiensä ylläpitämiseksi ja joulutunnelman luomiseksi kumppanikouluilleen jouluisen etätapaamisen.

Tosin siinä missä lukiolaiset itse osallistuivat etätapaamiseen osana normaalia koulupäivää, muualta Euroopasta ruudun äärellä oltiin osin kuka mistäkin, sillä monessa maassa koulut ovat tällä hetkellä kiinni.

Joutsan lukion lisäksi etätapaamiseen osallistui kouluja kahdeksasta maasta; Tanskasta, Sloveniasta, Romaniasta, Hollannista, Italiasta, Ranskasta, Saksasta ja Espanjasta. Tapaamisen aikana koulujen edustajat pääsivät näkemään toistensa videotervehdyksiä ja kuulemaan eri maiden joululauluja.

Videotervehdyksistä kuultiin muun muassa kuinka Saksassa juhlitaan joulua ja miltä kuulostaa espanjalainen joululaulu ja nähtiin jouluisia kuvia Sloveniasta. Myös Joutsaan kutsuttu joulupukki poikkesi etäyhteyden äärellä tervehtimässä eurooppalaisia opiskelijoita ja heidän opettajiaan.

Joutsan lukio on parhaillaan mukana kahdessa vuosille 2019-2021 suunnitellussa Erasmus+ KA2 -hankkeessa ja lisäksi lukiolla on erään ranskalaisen oppilaitoksen kanssa opiskelijoiden omaan varainhankintaan pohjautuvaa yhteistyötä.

Eurooppalaisiin ura- ja koulutusvaihtoehtoihin liittyvässä Careers-hankkeessa ehdittiin Joutsan lukion opinto-ohjaaja Sanna Pienmäen mukaan järjestää viime syksynä työkokous ja -paja Saksassa, mutta kevääksi Italiaan suunnitellut vastaavat tapaamiset jouduttiin koronan takia jo perumaan. Myös myöhempien työkokousten ja -pajojen tilanne on auki.

– Projekti on saanut jatkoaikaa EU:lta, joten se jatkuu ensi syksynä, jos tilanne sallii, kertoo Pienmäki.

BreaKing Stereotypes -hankkeen (BreKS) tavoitteena on tutkia, kuinka tietyt kulttuuriset näkökohdat kuten esimerkiksi luonto ja historia ovat vaikuttaneet identiteetin muodostumiseen yksilöissä ja kansakunnissa sekä keskustella maiden välisistä yhtäläisyyksistä ja eroista. Hankkeessa ehdittiin Pienmäen mukaan järjestää syksyllä työkokous Tanskassa ja kevättalvesta työpajat Sloveniassa ja Romaniassa, tosin viimeksi mainittuun ei enää Joutsasta koronasyistä lähdetty.

Myös BreKS-hankkeessa olisi tapaamisia jäljellä ja tällekin hankkeelle on Pienmäen mukaan saatu lisäaikaa. Pienmäki toivoo, että projektia päästäisiin jatkamaan ensi syksynä ja sanoo opettajien kesken keskustellun jo varasuunnitelmasta eli projektin jatkamisesta virtuaalisesti, jos korona ei hellitä.

– Opiskelijoidenkin kanssa tästä vaihtoehdosta on vähän ollut puhetta, ja he toki mieluummin lähtisivät reissuun, koska kasvokkainen livenä kohtaaminen ja keskusteleminen sekä asioiden itse konkreettisesti kokeminen on juuri kansainvälisen toiminnan ydin, jossa opitaan sekä itsestä että toisista paljon uutta.

Ranska-yhteistyön merkeissä ensi tammikuulle suunniteltu ranskalaisten vierailu Joutsaan jouduttiin sekin perumaan, mutta siltäkin osin yhteistyötä aiotaan jatkaa Pienmäen mukaan heti tilanteen salliessa. Hän kuitenkin arvelee, että ranskalaisten kanssa pidetään talvella muitakin etätapaamisia.

Vaikka viime viikon jouluisessa etätapaamisessa ei kommelluksilta vältytty – esimerkiksi italialaiset tulivat linjoille tunnin myöhässä laskettuaan aikavyöhykkeet väärin – tilaisuuden osanottajat olivat silti Sanna Pienmäen mukaan innoissaan. Palautteessa todettiin muun muassa se, että oli kiva kuulla, että eri kouluissa ollaan samassa jamassa. Myös sitä pidettiin hienona, että nuoret jaksavat olla positiivisia tilanteesta huolimatta.

Tarja Kuikka

Kuvassa Joutsan lukion espanjalaisen kumppanikoulun opiskelijoita opettajansa kanssa soittamassa espanjalaista joulua sekä muiden maiden kumppanikoulujen edustajia kuuntelemassa soittoa etäyhteyden välityksellä.

Tagged with →