Joutsan kunta lähtee mukaan maakunnalliseen RAI-yhteistyöhön, jonka tavoitteena on ottaa asiakkaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin tarkoitettu RAI-järjestelmä käyttöön kaikissa Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjäorganisaatioissa sekä luoda ja kehittää järjestelmän käyttöön liittyviä maakunnallisia, yhtenäisiä toimintamalleja.

Yhteistyöhön sitoutuminen tarkoittaa Joutsan kunnan ikäihmisten palveluissa käytännössä sitä, että nykyisestä tavasta mitata asiakkaan palvelutarvetta ja toimintakykyä luovutaan. Tällä hetkellä kunnassa on käytössä palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointivälineenä asiakaskortti ja lisäksi omaishoidontuessa sekä kotiin vietävissä palveluissa käytetään RAVA-arviointivälinettä.

RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument) on tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito- ja kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen kotihoidossa, tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaissairaanhoidossa. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan muun muassa vuorovaikutusta, näkökykyä, mielialaa, psykososiaalista hyvinvointia, toiminnallista statusta, yleistä terveydentilaa, lääkityksiä, ravitsemuksellista tilaa ja sosiaalisia suhteita.

Vanhuspalvelulain mukaan kuntien on otettava RAI-arviointivälineistö käyttöön iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arvioinnissa 1.4.2023 mennessä. Keski-Suomessa maakunnan sote-uudistushanke pyrkii tukemaan kuntia RAI-järjestelmän käyttöönotossa ja yhdenmukaistamaan maakunnan alueen RAI-käytänteet. Siksi hankkeessa on valmisteltu RAI-ohjelmiston yhteishankintaa, järjestelmän käyttöön ja kehittämiseen liittyviä yhteistyörakenteita ja käytäntöjä koskevat esitykset.

Joutsan kunta siis sitoutuu maakunnalliseen RAI-yhteistyöhön ja RAI-ohjelmiston maakunnalliseen yhteishankintaan. Asiasta päättänyt Joutsan kunnan perusturvalautakunta päätti myös valtuuttaa Jyväskylän kaupungin toteuttamaan RAI-ohjelmiston hankinnan ja sopimaan maakunnallisen ohjelmiston hankintaa koskevan puitesopimuksen.

Lautakunnan päätöksellä Joutsan kunta sitoutuu myös THL:n RAI-alilisenssisopimuksen vaatimuksiin ja valtuuttaa Jyväskylän kaupungin tekemään THL:n kanssa maakunnallisen RAI-alilisenssisopimuksen. Perusturvajohtaja valtuutettiin neuvottelemaan ja sopimaan tarkemmin yhteistyön yksityiskohdista sekä allekirjoittamaan yhteistyöhön liittyvät sopimukset.

Tarja Kuikka