Jyväskylässä ilmestyvä maakuntalehti Keskisuomalainen oli tehnyt ansiokasta tutkivaa journalismia ja selvittänyt maakunnan kunnanjohtajien palkat. Sinänsä tämä ei vaadi kovin erikoista tutkimustyötä, riittää että viitsii soittaa tai laittaa sähköpostia kaikille kunnanjohtajille. Kunnanjohtajan palkka on nimittäin täysin julkista tietoa, kuten muidenkin kunnan työntekijöiden palkat.

Eräs savolainen pitkän linjan kuntajohtaja kuvailikin tilannetta jo vuosia sitten seuraavasti: ”Kun toimittaja soittaa ja kysyy kunnanjohtajan palkkaa, se pitää kertoa sentilleen, ja lisäksi kiittää toimittajaa mielenkiinnosta.”

Joka tapauksessa Keskisuomalaisen selvitys on paitsi mielenkiintoinen, myös tärkeä: kuntalaisten on hyvä tietää, onko oman kunnan ykkösviranhaltijan palkka linjassa muiden kuntien kanssa.

Yleisesti ottaen näyttää siltä, että Keski-Suomessa palkkausperusteet ovat melko yhteneväiset. Nyrkkisääntö on luonnollisesti se, että mitä isompi kunta, sen isompi palkka. Tästä on muutamia poikkeuksia, mutta nekin ovat lähinnä marginaalisia.

Toinen palkkatilastoista näkyvä ja varsin luonnollinen ilmiö on se, että isommissa kunnissa asukasta kohden syntyvä kustannus kunnanjohtajasta on pienempi kuin pienissä kunnissa. Keski-Suomessa tässä asiassa ovat ääripäitä Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto (kuukausipalkka 13.030 euroa eli 0,09 euroa per asukas) ja Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnä (6.113 euroa eli 8,86 euroa per asukas). Joutsan kunnanjohtajalla Harri Nissisellä palkka on 7.412 euroa eli 1,70 euroa per asukas.

Tämä asukaskohtaisten kustannusten valtava ero selittyy luonnollisesti sillä, että pienessäkin kunnassa on paljon samoja perusasioita hoidettavana kuin isossa kunnassa. Kunnanjohtajan velvollisuudet ja työmäärä eivät siis suinkaan kasva suoraan asukasluvun suhteessa. Kunnanjohtajien tehtäväkuva saattaa myös olla suunnilleen samankokoisissakin kunnissa erilainen.

Jos tarkastellaan Kärnän ja Nissisen sijoitusta kuukausipalkan ja kunnan asukasluvun suhteen, voi sanoa, että Nissisen palkka on hyvin linjassa muiden kuntien kanssa. Kärnä puolestaan saa hieman parempaa palkkaa kuin pelkän asukasluvun perusteella voisi päätellä.

Joutsan kunta on asukasluvun mukaan maakunnan kymmenenneksi suurin ja kunnanjohtajien palkkavertailussa Nissinen on samalla sijalla. Kärnän palkka taas on kuudenneksi pienin, vaikka Luhanka on kuntana maakunnan pienin.

Keskisuomalaisen keräämistä tiedoista ilmenee myös, että maakunnassa on naiskunnanjohtajia kuusi ja mieskunnanjohtajia 17. Naisten keskipalkka on 7.233 euroa ja miesten 7.648 euroa.

Markku Parkkonen

Tagged with →