Kaikissa Länsi- ja Sisä-Suomen alueen sairaanhoitopiireissä astuu ensi viikolla voimaan kymmenen hengen kokoontumisrajoitus. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemän päätöksen mukaan kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella 22.12.2020-17.1.2021 välisenä aikana.

Enintään 10 hengen kokoontumisia voi alueella tuona aikana järjestää, mutta tilaisuuksissa on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Vaikka aiemmin joulukuussa tiukennetut kokoontumisrajoitukset ovat rauhoittaneet Länsi- ja Sisä-Suomen alueen tartuntatautitilannetta, aluehallintovirasto pitää kokoontumisrajoitusten tiukentamista entisestään tarpeellisena etenkin, kun tiedetään joulun ja uuden vuoden juhlakauden lisäävän ihmisten liikkuvuutta sekä Suomessa että Suomen ja ulkomaiden välillä.

Valtakunnallisesti Covid19-epidemiatilanne on edelleen hyvin vakava ja tilanteen laajamittainen, äkillinen heikentyminen on mahdollista koko maassa.

Aluehallintoviraston päätös koskee yleisötilaisuuksia kuten esimerkiksi markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä, ei yksityisiä tilaisuuksia kuten illanviettoja tai perhejuhlia. Sairaanhoitopiirit ja kunnat ovat antaneet eri toimijoille ja yksityishenkilöille suosituksia muun muassa aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä, ja aluehallintovirasto pitää näiden suositusten noudattamista tärkeänä.

Aluehallintovirasto painottaa, että jokaisen on erittäin tärkeää noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioida viranomaisten antamat suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan. Avi myös painottaa, että kaikki ei-välttämättömät lähikontaktit toisiin ihmisiin on syytä jättää pois, myös joulun vietossa.

Tarja Kuikka