Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta myöntää tänäkin vuonna vapaa-aikatoimen kohdeavustuksia liikunta- ja nuorisoyhdistyksille takautuvasti vuoden 2020 tapahtumiin sekä alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen käyttömaksuihin.

Jaettavia kohdeavustuksia on yhteensä 12.000 euroa ja osa niistä myönnetään joulukuussa ensisijaisesti koulutus- ja muina kohdeavustuksina ja osa myöhemmin alle 18-vuotiaiden sisäliikuntatilojen käyttömaksuihin.

Ensin mainittu erä on päätetty myöntää hakemusten perusteella seuraavasti: Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry 100 euroa, Joutsan Tarmo ry 400 euroa, Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry 400 euroa, Joutsan Pommi ry 1.300 euroa, Itä-Päijänteen Rasti ry 300 euroa, Joutsan Seudun Reumayhdistys ry 100 euroa, Rutalahden nuorisoseura ry 500 euroa.

Tarja Kuikka