Joutsan peruspalvelujohtaja kehuu juuri koteihin jaetussa kunnan Tiedotuslehdessä 2/2020: ”Asiakkaille uusi sotekeskus tarjoaa hyvinvointipalvelut yhdestä ja samasta paikasta, läheltä ja helposti. … kun kaikki palvelut on keskitetty yhteen paikkaan.”

Onneksi kuitenkin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen oppilashuoltopalvelut on jätetty edelleen kouluihin. On hyvin tärkeää, että oppilas voi koulupäivän aikana saada välittömän yhteyden terveydenhoitajaan tai kuraattoriin.

Perhekeskuksen rakentamista perusteltiin erityisesti perheiden sosiaalihuoltopalvelujen keskittämisellä. Nyt yllättäen kuitenkin 16.12.2020 perusturvalautakunnassa on esillä kriittisimpien palvelujen ulkoistaminen Jyväskylän Perheoikeudelliselle yksikölle. Ostettavia palveluja ensi vuoden alusta tulevat olemaan: Isyyden ja äitiyden selvittämiset, lapsen huoltoa, asumista, tapaamista ja elatusta koskevat sopimukset, tuomioistuimelle tehtävät lapsen huolto- ja tapaamisoikeusselvitykset, avioliittolain mukaiset puolisoiden elatussopimukset. Valvottujen tapaamisten ja adoptioneuvonnan hoitaminen valmistellaan erikseen ja palveluiden siirto sovitaan myöhemmin pääsopimuksen erillisellä liitteellä.

Kyseisellä yksiköllä on kiinteät toimipisteet Jyväskylässä, Laukaassa ja Äänekoskella. Toimintaan liittyviä erittäin herkkiä ja luottamuksellisia tietoja tullaan siten käsittelemään Joutsan ulkopuolella maakunnassa.

Kun merkittävä osa nykyisin Joutsassa sosiaalityöntekijöiden hoitamista tehtävistä siirtyy muualle, mielestäni tulisi taas harkita aiemman sosiaalitoimen yhteistyön palauttamista Luhangan kanssa.

Kalle Willman
perusturvalautakunnan jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →