Poliisi on joutunut selvittelemään tonttien rajapyykin paikkaa Joutsassa. Tapaus liittyi Jousitien varrella käynnissä olevaan rakennusliike Insinöörityö Hentisen rakennushankkeeseen. Hentisen tontin rajanaapuri oli tehnyt poliisille tutkintapyynnön, jossa hän katsoi, että rakennusliike olisi kaatanut hänen tontiltaan viisi koivua.

Erimielisyys koski sitä, onko yksi rajapyykeistä merkitty oikeaan paikkaan. Poliisin selvitysten mukaan rajapyykki on oikeassa paikassa ja rakennusliike oli kaatanut puut omalta tontiltaan. Näin ollen poliisi ei katso asiassa tapahtuneen rikosta, eikä esitutkintaa toimiteta.

Tutkintapyynnön tehnyt kiinteistönomistaja oli myös lähettänyt Joutsan tekniselle lautakunnalle kirjelmän, jossa muun muassa esitettiin, että kulku rakennusliikkeen tontille kiellettäisiin. Lautakunta totesi, että sillä ei ole asian käsittelyssä toimivaltaa, joten kirjelmä ainoastaan merkittiin tiedoksi.

Markku Parkkonen

Tagged with →