Joutsan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän alueella järjestettävä lähihoitajakoulutus alkaa tammikuussa. Ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen suuntautuvaan koulutukseen tuli määräaikaan mennessä hakemuksia 38. Soveltuvuusarvion jälkeen aloituspaikan koulutukseen on saanut hakijoista 27 opiskelijaa.

Koulutus käynnistyy 18.1.2021. Koulutus toteutetaan paikallisesti Joutsan, Pertunmaan, Hartolan ja Sysmän alueella yhteistyössä alueen työnantajien kanssa. Gradia käynnistää opetuksen ja lähiopetuspäivät järjestetään kevään osalta Joutsassa. Syksyllä 2021 koulutusta jatkaa Salpaus ja lähiopetus siirtyy Päijät-Hämeen puolelle Sysmään tai Hartolaan.

Opiskelu pohjautuu vahvasti työelämässä oppimiseen. Alueen työpaikat ja kunnat ovat olleet mukana suunnittelemassa koulutusta yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Koulutusmallin avulla lähihoitajaksi voi joustavasti valmistua noin kahdessa vuodessa. Opiskelijan aiemmat opintosuoritukset voivat aikaistaa valmistumista. Opiskelijoiden toivotaan työllistyvän koulutustyöpaikkoihin jo opintojen aikana tai heti valmistumisen jälkeen.

Koulutusmallin valmistelua, yhteistyön koordinointia sekä koulutuksen markkinointia on toteutettu Pienten kuntien elinvoimaa -hankkeen avulla. Hankkeen avulla haetaan ratkaisuja, miten työllistymistä ja työvoiman saatavuutta voidaan parantaa pienten reunakuntien työssäkäyntialueella.

Markku Parkkonen

Tagged with →